Актуелно:
Општина Братунац
Јавна расправа о нацрту буџета за 2015.годину

17.11.2014.г

На основу  члана 104 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске бр.101/04 и 42/05)и члана 50. Статута општине- пречишћени текст ("Службени билтен општине Братунац бр.04/2005) Начелник општине Братунац упућује :

Ј А В Н И   П О З И В

за учешће у јавној расправи о  Нацрту  буџета

општине Братунац за 2015 годину

 

Позивају се  буџетски корисници ,мјесне заједнице, јавне установе,невладине организацијеи грађани општине Братунац да присуствују  расправи о Нацрту буџета општине Братунац  за 2015годину

 Јавна расправа за представнике  буџетских корисника који се финансирају из Буџета на основу закона и представнике јавних установа одржаће се 18.11.2014године у 11часова у канцеларији број 28 у згради општине  Братунац .

Јавна расправа за остале буџетске кориснике и представнике НВО одржаће се 19.11.2014 у 11 часова у канцеларији број 28 у згради општине  Братунац .

Јавна расправа за мјесне заједнице и  грађане одржаће се 19.11.2014 године у 13 часова  у канцеларији број 28 у згради општине  Братунац .

Опширније...
 
Обавјештење о почетку имплементације програма подршке стварању бизниса " ПАНОРАМА"

12.11.2014.г.

Удружење тренера ЦЕФЕ у сарадњи са УНДП-овим програмом обнове сребреничке регије имплементира програм подршке за постојеће и потенцијалне предузетнике, власнике малих и средњих предузећа и пољопривредне произвођаче са подручја општина Сребреница, Братунац и Милићи.

Опширније...
 
Јавни позив за жене предузетнице из социјалних група

28.10.2014.г.

У склопу пројекта „ Укључив економски раст и стварање запослења у источној БиХ – Регион БИРАЧ“ CARE Интернатионал у сарадњи са пројектним партнерима општином Власеница, Регионалном савјетодавном службом ( РСС ), удружењем жена „Маја“ Кравица и укљученим општинама Братунац и Сребреница расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за жене предузетнице из социјалних група: повратнице, Ромкиње, чланице домаћинстава ниских прихода које планирају или се већ баве пољопривредном производњом хране

ЗА УЧЕШЋЕ НА ТРЕНИНГУ ЗА ИЗРАДУ БИЗНИС ПЛАНА

И КОНКУРСУ ЗА ДОДЈЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Током тренинга планираног за јесен 2014 на простору општине Братунац и Сребреница учеснице ће, уз подршку пројекта, радити на изради свог бизнис плана током петодневне радионице чији датум ће бити накнадно одређен.  Након тренинга, учесницама са најбољим пословним плановима биће додјељена материјална подршка - грант за реализацију бизниса. 

-         Максималан износ гранта за жене предузетнице је 3.900,00 КМ. Обавезно учешће корисница у новчаним средствима је од најмање 20%  властитих средстава од траженог износа.

Опширније...
 
Јавни позив за произвођаче хране

28.10.2014.г.

У склопу пројекта „ Укључив економски раст и стварање запослења у источној БиХ – Регион БИРАЧ“ CARE Интернатионал у сарадњи са пројектним партнерима општином Власеница, Регионалном савјетодавном службом ( РСС ), удружењем жена „Маја“ Кравица и укљученим општинама Братунац и Сребреница расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОИЗВОђАЧЕ ХРАНЕ

ЗА УЧЕШЋЕ НА ТРЕНИНГУ ЗА ИЗРАДУ БИЗНИС ПЛАНА И КОНКУРСУ ЗА ДОДЈЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

намјењен за мала и средња предузећа која се баве производњом хране, земљорадничке задруге и индивидуалне произвођаче - чланове или кооперанте задруга

-         Током тренинга планираног за јесен 2014. у општинама Братунац и Сребреница, учесници ће уз подршку пројекта радити на изради свог бизнис плана током четвородневне радионице чији датум ће бити накнадно одређен

-         Бизнис планом сачињеним у току тренинга, учесници ће бити у прилици да конкуришу за додјелу бесповратних средстава (гранта) са буџета пројекта: након тренинга учесници ће предати бизнис планове комисији којом предсједава ЦАРЕ, која ће одабрати највише рангиране пословне планове за подршку у грант средствима, са којима ће ЦАРЕ потписати једногодишњи уговор.

-         Максималан износ средстава за индивидулане произвођаче који је могуће добити је 7.800,00 КМ.Обавезно учешће у новчаним средствима је најмање 40% од траженог износа. Максимум властитог учешћа је до 90% од тражених средстава.

-         Максималан износ средстава  за МСП и задруге који је могуће добити је 14.600,00 КМ. Обавезно учешће у новчаним средствима је најмање 40% од траженог износа. Максимум властитог учешћа  је до 90% од тражених средстава.

Опширније...
 
Јавни позив за дипломиране студенте

28.10.2014.г.

У склопу пројекта „ Укључив економски раст и стварање запослења у источној БиХ – Регион БИРАЧ“ CARE Интернатионал у сарадњи са пројектним партнерима општином Власеница, Регионалном савјетодавном службом ( РСС ), удружењем жена „Маја“ Кравица и укљученим општинама Братунац и Сребреница расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТРЕНИНГУ МЛАДИХ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАНТА/КИЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЦАРЕ ИНТЕРНАТИОНАЛ

И КАНДИДОВАЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА

намјењен за младе са завршеном високом стручном спремом који нису обавили приправнички стаж

-         Предселектовани кандидати/киње, из општина Братунац, Сребреница, Милићи и Власеница учествоваће на дводневној радионици која ће бити организована на јесен 2014.

-         На основу радних биографија кандидата/киња и постигнутих резултата на тренингу, комисија, ће одабрати укупно четири највише рангирана кандидата/киње (по једног/једну из сваке од општина) за обављање приправничког стажа у свакој од циљних општина, а у оквиру пројекта ЦАРЕ Интернатионал-а и општина.

Изабрани кандидат/киња за приправнички стаж биће дужан накнадно, прије потписивања уговора о раду доставити увјерење о држављанству, родни лист те љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријавио/ла и увјерење да се против кандидата/киње не води кривични поступак издато од надлежног суда (не старије од три мјесеца) 

Опширније...
 


ЈПАГЕ_ЦУРРЕНТ_ОФ_ТОТАЛ