Актуелно:
Општина Братунац
Обавјештење о подржаним грантовима у оквиру пројекта ПРО-Будућност

08.03.2016.г.

Као једна од ПРО –Будућност заједница,општина Братунац је имала могућност да учествује у низу активности које су имале за циљ изградњу повјерења и разумјевања,те постизање трајног мира међу грађанима свих етничких група.

У протеклом периоду за грађане у Про-Будућност заједницама објављено је 10 позива за учешће у мировним пројектима кроз фондове: Фонд за невладине организације,Фонд за оснаживање жена 1, Фонд за оснаживање жена 2, ПРО- Ацтиве фонд 2014,2015 и 2016, Фонд за цркве и вјерске заједнице, Фонд за удружења жртава рата, Фонд солидарности 1, Фонд солидарности 2 и Фонд солидарности 2.

На подручју општине Братунац до сада је реализовано 7 пројеката и то 5 пројеката у оквиру Фонда солидарности: Санација три сеоска пута, Санирање посљедица поплава и едукација спасиоца, Реконструкција локалног пута Борићи Загони, Санација пута у Старом Побрђу, Реконструкцијом до помирења( Ограђивање дворишта ОШ „Вук Караџић“), подржаних у вриједности 47.150,00 КМ.

Пројекат Традиција спаја људе подржан је у оквиру Фонда за јачање улоге жена  у износу од 5.000,00 КМ,а  локална заједницадопринијела имплементацији пројекта у вриједности од 1.820,00 КМ.

Пројекат Исплетимо културом и обичајима мир, подржан у  вриједности 4.740,00 КМ  реализоваће сеу периоду до јуна 2016. године и главни носиоци процеса помирења су жене. Локална заједница је препознала значај изградње трајног мира те допринијела имплементацији пројекта у вриједности  од 1.850,00 КМ.

Поред горе наведених пројеката, грађани и грађанке из наше општине су укључени и у активности других група и организација које се реализују кроз ПРО-Будућност фондове.

Опширније...
 
Списак корисника за додјелу садница малине

8.3.2016.г.

У  циљу  реализације пројекта „Обнављање и подизање нових засада малине и купине“ који заједнички финансирају Јапанска организација за међународну сарадњу (ЈИЦА) и Општина Братунац, а на основу утврђене ранг листе корисника по расписаном Јавном позиву бр. 02/1-30-167/14од 17.07.2015.год.објављује се СПИСАК КОРИСНИКА ЗА ДОДЈЕЛУ САДНИЦА МАЛИНЕ У ПРОГРАМУ  „ОБНАВЉАЊЕ И ПОДИЗАЊЕ  НОВИХ ЗАСАДА МАЛИНЕ И КУПИНЕ“.

 На Јавни позив  пријавила су се укупно 354 корисника,а овом приликом саднице су подјељене за стотину       ( 100 )прворангираних . С обзиром да се ради о великом броју потребних садница малине,у наредном               периоду саднице ће се набављати и дијелити сукцесивно осталим корисницима према утврђеној ранг листи.

Опширније...
 
Прелиминарне ранг листе стипендиста у академској 2015/16

23.02.2016.г.

На Конкурс за додјелу студентских стипендија у академској 2015/16 години који је био отворен од 12.јануара до 12.фебруара 2016.године, приспјело је укупно 214захтјева.

Од тог броја, 22 захтјева су се односила на захтјеве студената који су конкурисали за стипендију на основу просјека оцјена, 74студената су конкурисала за стипендирање прве године, док је 118 студената конкурисало за стипендије у категорији за студенте слабог материјалног стања, односно студенте без родитеља и дјецу инвалида.

Право приговора на Прелиминарну листу Начелнику Општине Братунац имају сви подносиоци пријава у року од 8 ( осам ) дана од дана објављивања резултата.

Уколико се у међувремену утврди да је неко од студената корисник Републичке или друге стипендије или студентског кредита, биће скинут са листе.

Опширније...
 
Обавјештење

18.02.2016.г.                             

У склопу пројекта „Изградња повјерења кроз рурални развој “,представници Јапанске агенције за међународну сарадњу (ЈИЦА) и Општине Братунац,организоваће у петак, 26.02.2015.године у биоскопској сали са почетком у 10 часова, презентацију пројекта „Децентрализована проактивна изложба Д-ХОПЕ“.

Опширније...
 
Јавни конкурс за избор и именовање директора јавних установа

29.01.2016.г.

На основу члана 8.Закона о министарским,владиним и другим именовањима Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске“,број:41/03) и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање   директора јавних установа чији је оснивач општина Братунац  (бр.01-022-144/15 од 30.10.2015.године,  Скупштина општине Братунац  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА  ЈАВНИХ УСТАНОВА

 ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БРАТУНАЦ

1.       Расписује се Јавни конкурс за именовање директора  у јавним установама чији је оснивач општина Братунац ( у даљем тексту:Конкурс), и то:

1.        Директора:

1.1.ЈУ „Центар за социјални рад“ Братунац,

1.2. ЈУ  за предшколско  васпитање  и образовање „Радост“ Братунац,

1.3. ЈУ“Народна библиотека“Братунац,

1.4.ЈУ „Дом културе“Братунац

Опширније...
 


ЈПАГЕ_ЦУРРЕНТ_ОФ_ТОТАЛ