Актуелно:
Општина Братунац
Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи Братунац

 

На основу члана 120.Закона о локалној самоуправи («Сл.Гласник Републике Српске» бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 22а. и 22б. Уредбе о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе (Сл.Гласник Републике Српске бр.15/14,76/14 и 20/15), члана 50.Статута општине Братунац – пречишћен текст (Службени Билтен општине Братунац бр.04/2005) и члана 35.Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Братунац (Сл.Билтен општине Братунац бр.2/15, 3/15, 4/15, 5/15 и 7/15), а у складу са Планом запошљавања у Општинској управи Братунац за 2016. год. убр.02-020-66/16, Начелник општине Братунац расписује:

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БРАТУНАЦ

 

И –  Конкурс се расписује за пријем службеника, техничких и помоћних радника, на неодређено вријеме у Општинску управу Братунац и то:

А) СЛУЖБЕНИЦИ

1.Самостални стручни сарадник-координатор за интерну контролу, 1-извршилац

2.Самостални стручни сарадник за грађење и контролу инвестиционо-техничке документације, обнову стамбених објеката и инвестиционо улагање, 1-извршилац

Б) ПОМОЋНИ РАДНИК

3.Радник на одржавању чистоће-чистач,1-извршилац

Ц) ТЕХНИЧКИ РАДНИК

4.Руковаоц грађевинским машинама,1-извршилац

Текст Јавног конкурса можете преузети овдје

 
НАЈАВА: 19.редовна сједница Скупштине општине Братунац

12.05.2016.г.

19. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

одржаће се 16.05.2016.године ( понедељак )

са почетком у 10,00 часова у скупштинској сали

у згради Дома културе у Братунцу

Опширније...
 
Обавјештење:Уплаћене стипендије за април 2016

05.05.2016.г.

Обавјештавамо све стипендисте Општине Братунац у академској 2015/16 години да су данас уплаћене стипендије за мјесец април 2016.г.

 
НАЈАВА: 8.регионални сајам пословних идеја

5.5.2016.г.

Отворен позив за учешће на 8. регионалном Сајму пословних идеја

Направите први корак и пријавите се на такмичење за најбоље пословне идеје које организује Удружење „Пријатељи Сребренице“ у оквиру пројекта „Млади предузетници за друштвене промјене.“

Научите како се пише пословни план и процијените своју пословну идеју уз савјетодавну подршку Пословног савјетовалишта Удружења „Пријатељи Сребренице.“ Најуспјешнији полазници тренинга имаће прилику да представе своје пословне идеје на

8. регионалном Сајму пословних идејакоји ће се одржати у септембру.

Опширније...
 
Промоција књиге "БУКОВИ И ШАРЕ"

 

 


ЈПАГЕ_ЦУРРЕНТ_ОФ_ТОТАЛ