Aktuelno:
Opština Bratunac
Kabinet načelnika
# Ime Pozicija Telefon Faks
1 Nedeljko Mlađenović, dipl.ing. mašinstva Načelnik opštine 056/410-176 056/410-337
2 Rada Veselinović, dipl. pravnik Šef kabineta 056/410-176 056/410-337
3 Snežana Bijelić Tehnički sekretar načelnika 056/410-176 056/410-337
4 Vidomir Banduka Savjetnik načelnika Opštine 056/410-176 056/410-337
5 Šahin Čohadarević Zamjenik načelnika opštine 056/410-160 056/410-186