Aktuelno:
Opština Bratunac
Odjeljenje za opštu upravu
# Ime Pozicija Telefon Faks
1 Zlatan Čelanović, dipl.pravnik VD načelnika za opštu upravu 056/420-380
2 Mira Simić, dipl.pravnik Šef odsjeka za boračko invalidsku zaštitu 056/410-504
3 Marko Blagojević, dipl.pravnik Šef odsjeka za administrativne poslove i arhivu 056/411-085 lokal 136
4 Neđo Petković Matičar 056/420-381