Актуелно:
Општина Братунац
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуна
# Име Позиција Телефон Факс
1 Младен Тољ, дипл. инг. арх. Начелник одјељења 056/410-512
2 Милица Лазић, дипл. инг. арх. Шеф одсјека за просторно планирање 056/411-388
3 Златина Мијатовић, дипл. правник Шеф одсјека за стамбено комуналне послове 056/411-241 056/411-241
4 Стојан Илић инг. грађ. Самостални стручни сарадник за изграду инфраструктурних система и грађевина и издавање еколошких дозвола 056/420-371 056/420-372