Aktuelno:
Opština Bratunac
Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komuna
# Ime Pozicija Telefon Faks
1 Mladen Tolj, dipl. ing. arh. Načelnik odjeljenja 056/410-512
2 Milica Lazić, dipl. ing. arh. Šef odsjeka za prostorno planiranje 056/411-388
3 Zlatina Mijatović, dipl. pravnik Šef odsjeka za stambeno komunalne poslove 056/411-241 056/411-241
4 Stojan Ilić ing. građ. Samostalni stručni saradnik za izgradu infrastrukturnih sistema i građevina i izdavanje ekoloških dozvola 056/420-371 056/420-372