Aktuelno:
Opština Bratunac
Skupštinski poslovi
# Ime Pozicija Telefon Faks
1 Mitar Tešić, dipl. pravnik Sekretar 056/410-170 056/410-186
2 Adil Osmanović Predsjednik Skupštine opštine 056/410-160 056/410-186
3 Miladin Jokić Potpredsjednik Skupštine opštine 056/411-283 056/410-186