Актуелно:
Општина Братунац
Недељко Млађеновић, дипл.инг. машинства
Начелник општине

Адреса:
Светог Саве 88
Братунац
BiH
75420
BiH

Телефон: 056/410-176
Факс: 056/410-337
http://www.opstinabratunac.com