Актуелно:
Општина Братунац
Митар Тешић, дипл. правник
Секретар

Контакт
Адреса:
Светог Саве 88
Братунац
Реpublic of Српска
75420
BiH

Телефон: 056/410-170
Факс: 056/410-186
http://www.opstinabratunac.com