Актуелно:
Општина Братунац
Здравство ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Администратор   
четвртак, 27 октобар 2011 10:28

Реци свима

Адреса: Немањина   бб

Директор: Раде Спасојевић

Контакт телефон : 056/410-088

е-маил: dzbratunac@yahoo.com          

Дом здравља у Братунцу је једина јавна здравствена установа примарне здравствене заšтите на подручју опšтине, у чијем саставу је и седам амбуланти, дислоцираних у насеља Факовићи, Бјеловац,Осамско, Кравица, Коњевић Поље, Глогова и Жлијебац. У оквиру основних дјелатности Дома здравља, на подручју опšтине дјелује и патронажна и кућна здравствена њега. Поред 39 здравствених радника средњег и виšег нивоа образовања, на пружању здравствених услуга ангажовано је и девет доктора медицине и стоматологије, од којих је пет специјалиста. Иако је евидентан недостатак кадрова, као и простора и медицинске опреме, у чију модернизацију и проšирење треба уложити знатна финансијка средства, и код постојећих капацитета утврђена је неопходност хитне реконструкције водоводних и канализационих инсталација.

Примарна здравствена заšтита се остварује у сљедећим службама:

 • Служба за опšту примарну заšтиту
 • Служба за хитну медицинску помоћ
 • Служба за здравстену заšтиту дојенчади, предšколску,šколску дјецу и омладину
 • Служба за здравствену заšтиту жена
 • Служба за здравствену заšтиту радника на раду
 • Служба за плућне болести и туберколозу
 • Служба за хигијенско-епидемиолоšку заšтиту
 • Служба за поливалентну патронажу и здравствено просвећивање
 • Служба за здравствену заšтиту уста и зуба са протетиком
 • Служба за медицинску лабораторијску дијагностику
 • Служба за економско-финансијске и рачуноводствене послове
 • Служба за опšту администрацију, техничке и опšте послове