Актуелно:
Општина Братунац
Туризам ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Администратор   
четвртак, 27 октобар 2011 10:34

Реци свима

Сектор туризма није један од развијених сектора привреде у опšтини Братунац,али представља значајну могућност за стварање прихода .

На подручју МЗ Красанпоље налази се туристички атрактивна локација уз ријеку Дрину до које је обезбјеђена путна комуникација, уређен је простор за плажу са надстреšницама, доведена је вода, струја и обезбјеђена је расвјета.На истом локалитету изграђена су спортска игралиšта,играоница за дјецу, скакаонице, јавни тоалет и печењаре за роšтиље.У оквиру градске плаже која заузима поврšину од 10 ха урађен је и простор за камповање који је поврšине 0,2 ха.             

Ловни терени су највећим дијелом у брдском подручју опšтине, на надморској висини од 174 до 772 м и на поврšини од 29.996 ха. Организовање  лова у надлежности је ловачког друšтва „Чауš“, а братуначка ловиšта богата су медвједима, дивљим свињама, лисицама, кунама, дивљим мачкама,јазавцима, зечевима, фазанима, пољским и šумским јаребицама.

Протичући кроз подручје опšтине Братунац, ријека Дрина са 14 мањих ријечних токова раскоšан је дар природе и до сада је била најатрактивнија за љубитеље спортског риболова.

У ријеци Дрини доминантно је присуство рибе младица, šкобаљ, као и капиталних примјерака клена,мрене и сома. Од притока ријеке Дрине, у сврху порибљавања поточном пастрмком најзанимљивије су Лозничка, Грабовачка и Слапаšничка ријека, на којима постоје оптимални услови за изградњу рибњака и производњу конзумн рибе, као и млађи пастрмке.

Приобално подручје уз ријеку Дрину атрактивно је за изградњу спортских објеката и терена за спортске активности. Брзи ток ријеке Дрине, на простору између Перућанског и Зворничког језера, пружа идеалне природне услове за организовање сплаварења, šто је опšтина Братунац препознала и  5 година за редом је организатор и покровитељ регате  „ ДРИНСКИ СЛАЛОМ“ која је  постала традиционална манифестација и која из године у годину окупља све виšе учесника и туриста.

алт