Актуелно:
Општина Братунац
Правна помоћ ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Администратор   
четвртак, 27 октобар 2011 11:44

Реци свима

Правна помоћ...

Пружањем бесплатне правне помоћи доприноси се јачању уставности, законитости, те економичнијем остваривању права и интереса грађана, првенствено из дјелокруга општинских служби.

Бесплатна правна помоћ обухвата:

* давање правних савјета;
* уручивање готових образаца приговора, жалби, захтјева и сл.
* помоћ код састављања исправа;
* помоћ при састављању представки и приједлога надлежним органима;
* вршење других послова правне помоћи.

Правна помоћ пружа се првенствено:

* грађанима у заштити и остваривању њихових права, из надлежности служби за управу и осталих општинских служби;
* инвалидима, борцима, породицама палих бораца, жртвама рата, а у остваривању њихових права по тим основама;
* лицима у стању социјалне потребе, у заштити и остваривању њихових права