Aktuelno:
Opština Bratunac
Obrazovanje PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
četvrtak, 27 oktobar 2011 10:25

Reci svima
There are no translations available.

Vaspitno obrazovni proces  na području opštine Bratunac se odvija u jednoj predškolskoj ustanovi, 3 osnovne škole i njihovim područnim odjeljenjima, te u Srednjoškolskom centru.

JAVNA USTANOVA DJEČIJE OBDANIŠTE „RADOST“

Adresa: Dositeja Obradovića bb

Direktor: Jadranka Magazin

Kontakt telefon : 056/410-060

e-mail: radostbratunac@gmail.com

Dječije obdanište „ Radost“ osnovano je i počelo sa radom 1981.godine.

Ustanova se bavi vaspitanjem i obrazovanjem najmlađih. U ovoj radnoj godini u primarni program upisano je 42–je mališana, uzrasta od 2 do 6 godina, koji su raspoređeni u dvije mješovite grupe.

Pored primarnog programa,1.oktobra u vrtić su krenuli i predškolci.

U ustanovi radi 10 radnika,od kojih su 4 vaspitača.

Radi se po programu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Republike Srpske.

 

„SREDNJOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC“                                             

Adresa: Petra Kočića bb

Direktor: Rajko Zarić

Kontakt telefon: 056/410-400

e-mail: ssrs67br@teol.net

U srednjoškolskom centru nastava je organizovana u 3 struke: Mašinstvo i obrada metala, Geodezija i građevinarstvo  i Elektrotehnika.

Centar na 11.087  km2školskog prostora raspolaže  kabinetima,radionicama za izvođenje praktične nastave, učionicama, amfiteatrom,sportskom dvoranom,bibliotekom i kancelarijama.

Vaspitno obrazovni proces se odvija u 1 smjeni.

U školskoj 2011/12 godini u ovoj ustanovi znanje stiče   454 učenika, raspoređenih u  21 odjeljenje, koji sa kvalitetnim obrazovanjem i usmjeravanjem postižu zapažene rezultate na brojnim regionalnim, republičkim, te  međunarodnim takmičenjima.

 

OSNOVNA ŠKOLA „ BRANKO RADIČEVIĆ“

Adresa: Dositeja Obradovića bb

Direktor: Jovan Nikolić

Kontakt telefon: 056/420-211

e-mail: os163@teol.net

Na osnovu Saglasnosti dobijenog od Ministarstva prosvjete i kulture RS u školskoj 2011/12 škola je organizovala rad u 38 odjeljenja predmetne i razredne nastave i jednom odjeljenju djece ometene u razvoju. Ukupan broj učenika je 709 .

Nastava se izvodi u centralnoj školi i u područnim odjeljenjima : Krasanpolje, Osamsko, Polom i Glogova

Ukupna površina učioničkog prostora :     1.692 m2

Ukupna površina zatvorenog školskog prostora:     3.212  m2

                                             

OSNOVNA ŠKOLA „ VUK KARADŽIĆ“

Adresa: Petra Kočića bb

Direktor: Andrija Mlađenović

Kontakt telefon: 056/420-256

e-mail:0s139@teol.net

Na osnovu Saglasnosti dobijenog od Ministarstva prosvjete i kulture u školskoj 2011/12 godini škola je organizovala rad u 32 odjeljenja predmetne i razredne nastave i jednom kombinovanom odjeljenju učenika sa posebnim potrebama.

Ukupan broj učenika je 545.

Nstava se izvodi u centralnoj školi i  područnim odjeljenjima : Voljavica, Bjelovac, Tegare, Fakovići, Blječeva

Ukupna površina učioničkog prostora : 2.385 m2

Ukupna površina zatvorenog školskog prostora: 3.527 m2

 

OSNOVNA ŠKOLA „PETAR KOČIĆ“

Adresa: Kravica

Direktor : Savo Milošević

Kontakt telefon : 056/465-265

E – mail: os164@spinter.net

Na osnovu saglasnosti dobijenog od Ministarstva prosvjete i kulture u školskoj 2011/12 godini , škola je organizovala rad u   21   odjeljenju  predmetne i razredne nastave.

Ukupan broj učenika je  280.

Nastava se izvodi u centralnoj školi i u područnim odjeljenjima: Konjević Polje i Pobuđe.

Ukupna površina učioničkog prostora:  1.754 m2

Ukupna površina zatvorenog školskog prostora: 3.608 m2