Aktuelno:
Opština Bratunac
Zdravstvo PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
četvrtak, 27 oktobar 2011 10:28

Reci svima
There are no translations available.

Adresa: Nemanjina   bb

Direktor: Rade Spasojević

Kontakt telefon : 056/410-088

e-mail: dzbratunac@yahoo.com          

Dom zdravlja u Bratuncu je jedina javna zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite na području opštine, u čijem sastavu je i sedam ambulanti, dislociranih u naselja Fakovići, Bjelovac,Osamsko, Kravica, Konjević Polje, Glogova i Žlijebac. U okviru osnovnih djelatnosti Doma zdravlja, na području opštine djeluje i patronažna i kućna zdravstvena njega. Pored 39 zdravstvenih radnika srednjeg i višeg nivoa obrazovanja, na pružanju zdravstvenih usluga angažovano je i devet doktora medicine i stomatologije, od kojih je pet specijalista. Iako je evidentan nedostatak kadrova, kao i prostora i medicinske opreme, u čiju modernizaciju i proširenje treba uložiti znatna finansijka sredstva, i kod postojećih kapaciteta utvrđena je neophodnost hitne rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih instalacija.

Primarna zdravstvena zaštita se ostvaruje u sljedećim službama:

 • Služba za opštu primarnu zaštitu
 • Služba za hitnu medicinsku pomoć
 • Služba za zdravstenu zaštitu dojenčadi, predškolsku,školsku djecu i omladinu
 • Služba za zdravstvenu zaštitu žena
 • Služba za zdravstvenu zaštitu radnika na radu
 • Služba za plućne bolesti i tuberkolozu
 • Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu
 • Služba za polivalentnu patronažu i zdravstveno prosvećivanje
 • Služba za zdravstvenu zaštitu usta i zuba sa protetikom
 • Služba za medicinsku laboratorijsku dijagnostiku
 • Služba za ekonomsko-finansijske i računovodstvene poslove
 • Služba za opštu administraciju, tehničke i opšte poslove