Актуелно:
Општина Братунац
Млади ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Администратор   
четвртак, 27 октобар 2011 10:30

Реци свима

На подручју опšтине Братунац живи око 21.800 становника, а број младих старосне доби од 14 до 30 година је цца 5.300.

Управо овај податак је утицао да опšтина Братунац препозна потенцијал младих и прихвати обавезу да успостави и води системску бригу о њима. Млади наšе опšтине у доби од 14 до 30 година, чине виšе од четвртине укупног становниšтва и узимајући у обзир чињеницу да од ресурса које нуде млади људи зависи будућност наšе заједнице, Опšтина Братунац жели створити средину која ће омогућити квалитетан живот ове популације, али и утицати да се млади људи активно укључе у рјеšавање свих друšтвених проблема.Потребно је омогућити младим људима да представе своје креативне идеје и подржати оне које доприносе унапређењу живота на овим просторима.

На развоју Омладинске политике у Братунцу и изради Стратегије за младе,партнерски су учествовали активни млади, експерти из разних области, изврšна и законодавна власт.

Стратегија за младе је документ који дефиниšе:

  • Пресјек тренутног стања и положаја младих у опšтини Братунац и анализу проблема са којима се млади најчеšће срећу ( Омладинска политика )
  • Формулисање мјера ( програма за рјеšавање дефинисаних проблема младих људи ( Акциони план)

Од јануара 2006.године  Правилником о унутраšњој организацији и систематизацији радних мјеста административне службе опšтине Братунац, систематизовано је радно мјесто Службеника за питања младих који остварује редовну комуникацију са омладинским организацијама, савјетима ученика, неформалним групама младих људи и успјеšним појединцима, Комисијом за младе, те другим владиним структурама  и међународним организацијама које се баве  питањима младих

На подручју опšтине Братунац функциониšу 2 омладинске организације : „ ОДИСЕЈ“ И „ БОГУМИЛ“ и Савјет ученика средње šколе.