Aktuelno:
Opština Bratunac
Institucije PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
četvrtak, 27 oktobar 2011 10:35

Reci svima
There are no translations available.

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „ BRANKO RADIČEVIĆ „

Tel: 056/420-210

E – mail: os163@teol.net

 

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „ VUK KARADŽIĆ“

tel:056/420-256

E- mail: os139@teol.net       

 

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „ PETAR KOČIĆ“ KRAVICA

Tel: 056/465-265

E-mail: os164@spinter.net

 

JAVNA USTANOVA SREDNJOŠKOLSKI CENTAR „ BRATUNAC“

TEL:056/410-400

E-mail: ssrs67br@teol.net

 

DOM ZDRAVLJA „ BRATUNAC“

Tel:056/410-088

E-mail: dzbratunac@yahoo.com

 

NARODNA BIBLIOTEKA

Tel: 056/410-884

E-mail: nbb@teol.net

 

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Tel: 056/420-275

E-mail: yuczrbratunac@gmail.com

 

DJEČIJE OBDANIŠTE „RADOST“

Tel: 056/410-060

E-mail: radostbratunac@gmail.com

 

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE RS

FILIJALA BIJELJINA

BIRO BRATUNAC

Tel:410-560

 

FOND ZA PENZIJSKO  I INVALIDSKO OSIGURANJE RS

FILIJALA BIJELJINA

POSLOVNICA BRATUNAC

Tel: 056/410-202

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS

KANCELARIJA ZVORNIK

POSLOVNICA BRATUNAC

Tel:056/410-288

 

MUP RS SJB BIJELJINA

 POLICIJSKA STANICA BRATUNAC

Tel: 420-365

 

PORESKA UPRAVA PODRUČNI CENTAR ZVORNIK

POSLOVNA JEDINICA BRATUNAC

TEL:420-200

 

VATROGASNA JEDINICA BRATUNAC

Tel:056/410-047

 

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKO-IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

POSLOVNA JEDINICA BRATUNAC

Tel:056/410-233