Актуелно:
Општина Братунац
Извјештаји о проведеним поступцима јавних набавки ПДФ Штампа Ел. пошта

Реци свима

 

Редни број Број поступка Врста  уговора Назив предмета уговора  Врста поступка Назив и сједиште понуђача коме је додијељен уговор   Вриједност уговора без ПДВ-а у КМ 

Датум

закључења уговора

1 133-8-1-1/15 робе набавка и испорука роба за рекламни новогодишњи материјал директни споразум ТР "Силекс" Братунац 3632,48 18.12.2014.
2 133-8-1-2/15 робе набавка и испорука ауто гума за путнички аутомобил "Пежо 607" директни споразум ДОО "Тотал траде" Добој 1311,00 12.12.2014.
3 133-8-1-3/15 робе набавка и испорука ватрогасних униформи за раднике Службе ПВЈ Братунац директни споразум ДОО "6 Новембар" Зворник  4329,00 23.12.2014
4 133-8-3-4/15 радови извођење радова на изградњи нових гробних мјеста на градском гробљу у Братунцу  директни споразум ДОО "Мега-пројект" Братунац  5965,88 24.12.2014.
5 133-8-1-5/15 робе набавка и испорука зидних календара директни споразум ЗР "Графо сунце" штампарија Братунац 2890,00 26.12.2014
6 133-8-2-6/15 услуге набавка, уградња и демонтажа опреме за новогодишње украшавање града директни споразум ЗР "ДАН" Братунац 1890,00 19.12.2014.
7 133-8-3-7/15 радови извођење радова на проширењу јавне расвјете у МЗ Тегаре и Селиште-Општина Братунац директни споразум ЗР "ДАН" Братунац 5627,10 25.12.2014
8 133-8-2-8/15 услуге сјечење и варење металних конструкција директни споразум ДОО "Емпро" Братунац 400,00 24.12.2014.
9 133-8-1-9/15 робе набавка и испорука роба за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу директни споразум ТР "Рибоспорт РД" Братунац 1143,76 19.12.2014.
10 133-8-2-10/15 услуге  услуге набавке и уградње система за контролу радног времена отиском прста за запослене раднике Општинске управе Братунац и поправку видео надзора за безбиједност становништва општине Братунац  директни споразум ДОО "ОНДИ" Тузла 4935,52 30.12.2014
11 133-8-1-11/15 робе набавка и испорука пржене пастрмке са прилогом за свечану сједницу СО-е Братунац директни споразум УР "Ловац" Братунац 81,00 31.12.2014.
12 133-8-1-12/15 робе набавка и испорука спољних гума за грађевинску машину комбиновани ровокопач директни споразум ДОО "Тотал траде" Добој 2830,05 31.12.2014.
13 133-8-2-13/15 услуге медијско-радио праћење значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац директни споразум Удружење "Пријатељи Сребренице" Сребреница 6000,00 31.12.2014.
14 133-8-2-14/15 услуге медијско-телевизијско праћење значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац директни споразум Радио и телевизија "БН" Бијељина  5.128,20 31.12.2014.
15 133-8-2-15/15 услуге  услуге одвоза отпада директни споразум АД "Градска чистоћа" Братунац 3776,99 08.01.2015.
16 133-8-1-16/15 робе набавка природног цвијећа -суза директни споразум СЗТР Цвјећара "Мимоза" Братунац 70,00 23.01.2015.
17 133-8-2-17/15 услуге услуге осигурања радника Општинске управе Братунац и услуге осигурања имовине (зграде општине Братунац, Дома културе, Ватрогасног дома и опреме ових објеката) директни споразум АД "Бобар осигурање" Бијељина 1505,36 26.01.2015.
18 133-8-2-18/15 услуге услуге превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи и Факовићи-Жлијебац за друго полугодиште школске 2014/2015 године директни споразум ДОО "РОЋКО" Братунац 1.709,40 16.01.2015.
19 133-8-2-19/15 услуге вулканизерске услуге и услуге прања моторних возила који су у власништву Општинске управе Братунац директни споразум ЗР  "Пнеуматик плус" Братунац 1330,00 04.02.2015.
20 133-8-2-20/15 услуге услуге хотелског смјештаја за службена путовања службеника Општинске управе Братунац директни споразум "ХОЛИДАY РЕСОРТ" ДОО РЈ Хотел "ХОЛИДАY" Сарајево 289,74 05.02.2015.
21 133-8-2-21/15 услуге  услуге поправке, одржавања и сродних услуга за специјалну опрему Професионалне ватрогасне јединице Братунац директни споразум ДОО "Емпро" Братунац 3000,00 13.02.2015.
22 133-8-2-22/15 услуге  услуге сервисирања и одржавања противпожарних и изолационих апарата у Општинској управи Братунац за 2015.годину директни споразум ДОО "В&З Заштита" Бања Лука 810,00 13.02.2015.
23 133-8-2-23 услуге услуге одржавања и поправки моторних возила у власништву општине Братунац за 2015.годину директни споразум ЗР Аутосервис "ГОЛФ" Братунац 6000,00 16.2.2015
24
133-8-2-25/15
услуге
паркинг услуге у склопу службеног путовања радника Општинске управе
директни споразум
ДОО "Зело" Р.Ј. Паркинг М .Двор 
11,97
17.02.2015.
25
133-8-1-26/15
робе
набавка и испорука потрошног материјала за одржавање зграде Општинске управе Братунац
директни споразум
ТЗР "УКУС 2" Братунац 
1781,72
13.03.2015.
26.
133-8-2-27/15
услуге
набавка и уградња материјала за изградњу споменика палим борцима у МЗ Раковац 
директни споразум
ЗР "ТРАДИЦИЈА" Братунац
5.148,00
16.03.2015.
27.
133-8-3-28/15
радови
извођење радова на санацији водовода у мјесним заједницама Кравица и Јежестица 
директни споразум
ЗР "КЕПО" Братунац
5.911,92
25.03.2015.
28.
133-8-2-30/15
услуге
израда печата за потребе Одбора за жалбе општине Братунац
директни споразум
 
Фптокопирница "БИСЕР" Зворник
45,00 23.03.2015.
29. 133-1-1-24-5-4/15 робе набавка и испорука садница малине отворени поступак ДОО "ИТЦ" Зеница 96.000,00 16.04.2015.
30.
133-8-3-33/15
радови
радови на одржавању стамбених објеката за смјештај избјеглих и расељених лица
директни споразум
ДОО "ПРОГРЕС" Братунац
5.908,00
17.04.2015.
31.
133-8-1-34/15
робе
Набавка и испорука дрвних сортимената
директни споразум
ДОО "ГАМА-ПРОМ" Братунац
4.740,00
15.04.2015.
 
32.
133-8-2-35/15
услуге
сервисирање путничког аутомобила "ŠКОДА ФАБИА"
директни споразум
ДОО "Универзал ауто" Бијељина 
199,79 01.04.2015.
33.
133-8-2-36/15
услуге
сервисирање путничког аутомобила "ПЕУГЕОТ 607"
директни споразум
ЗР Аутомеханичар "ВЕЉО" Бијељина 
175,00 23.04.2015.
34.
133-8-2-40/15
услуге пружање услуга коришћења и одржавања интернета директни споразум ДОО "ОНДИ" Тузла 2640,00 30.04.2015.
35. 133-8-3-39/15 радови Радови на изградњи заштитних кућица испод соларних панела директни споразум ДОО "МВД" Братунац 5821,24 04.05.2015.
36. 133-7-2-29/15 услуге услуге хватања и збрињавања паса луталица конкурентски захтјев ЈКП "ГЛОГ" ДОО Источни Стари Град 17.000,00 04.05.2015.
37. 133-8-3-38/15 радови занатски радови на одржавању металних конструкција директни споразум ДОО "Емпро" Братунац 3474,20 14.05.2015.
38. 133-8-1-43/15 робе набавка и испорука грађевинског материјала за обнову Храма Светих апостола Петра и Павла у Кравици директни споразум ТР "WИН ЦОЛОР" Братунац 5.381,72 18.05.2015.
39. 133-8-1-44/15 робе набавка природног цвијећа -суза директни споразум СЗТР Цвјећара "Мимоза" Братунац 80,00 26.05.2015.
40. 133-7-3-31/15 радови Текуће и зимско одржавање путева на подручју општине Братунац конкурентски захтјев ДОО "ТРЕНД" Братунац 63.945,00 27.05.2015.
41. 133-8-2-46/15 услуге Пружање услуга поправке и одржавања видео надзора инсталираног за заштиту површина и објеката од посебног значаја за безбједност грађана, јавног реда и мира и превенције у области криминалитета на подручју општине Братунац директни споразум ДОО "Онди" Тузла 4.744,71 15.06.2015
42. 133-8-2-48/15 услуге Пружање услуга геометра за потребе Општинске управе Братунац директни споразум ЗР "Геосим" Братунац 5.652,50 15.06.2015
43. 133-8-2-47/15 услуге Услуга израде печата за потребе Територијалне ватрогасне јединице Братунац директни споразум Фотокопирница "Бисер" Зворник 45,00 17.06.2015
44. 133-8-2-45/15 услуге Услуге одржавања и поправки - поправка косилице директни споразум СЗ Ковачка радња "Коса" Братунац 280,00 23.06.2015
45. 133-7-2-37/15 услуге Опремање спортске дворане са сајамским штандовима и изнајмљивање система за хлађење и провјетравање сајамског простора конкурентски захтјев ДОО "НУХАНОВИЋ" Лукавац 10.000,00 09.06.2015.
46. 133-8-2-51 услуге Штампање приручника за пољопривредне произвођаче за ИX Међународни сајам пољопривреде, прехрамбене индустрије и туризма "Дани малине Братунац 2015" директни споразум ЗР "ГРАФО-СУНЦЕ" Штампарија Братунац 1.350,00 22.06.2015.
47. 133-8-1-50/15 робе Набавка и испорука посуда за воће за потребе ИX Међународног сајма пољопривреде, прехрамбене индустрије и туризма "Дани малине Братунац 2015" директни споразум ДОО "ПРО-ПАК" Тузла 62,00 22.06.2015.
48. 133-8-3-49/15 радови Радови на изради и уградњи опреме за изградњу система за наводњавање јагодичастог воћа по мјесним заједницама на подручју општине Братунац директни споразум ДОО "ЈОКЕР ТЕРМИК А & Б" Братунац 5.971,00 10.06.2015.
49. 133-8-2-53/15 услуге Пружање услуга израде награда за Међународни сајам пољопривреде, прехрамбене индустрије и туризма "Дани малине Братунац 2015" директни споразум "ЕУРОФЕР" доо Тузла 1.824,00 16.06.2015
50. 133-8-2-52/15 услуге Услуге рекламирања за сајам "Дани малине Братунац 2015" директни споразум "АСТРА МЕДИА" доо Бијељина 300,00 02.07.2015
51. 133-8-2-54/15 услуге Рад виљушкара на утовару и истовару опреме за вријеме одржавања сајма "Дани малине Братунац 2015" директни споразум "ГАМА-ПРОМ" доо Братунац 400,00 17.07.2015
52. 133-8-2-58/15 услуге Услуге објаве огласа о продаји непокретности директни споразум АД "Глас Српске" Бања Лука 250,00 13.08.2015.
53. 133-8-2-59/15 услуге текуће одржавање опреме- поправка телефонске централе директни споразум ДОО "ОНДИ" Тузла 1.445,56 13.08.2015.
54. 133-7-3-57/15 радови

ЛОТ 1. радови на  асфалтирању градске улице(Петровданска)

ЛОТ 2. радови на реконструкцији  локалног пута (Кравица-Поповићи)

конкурентски захтјев АД "ЗВОРНИК-ПУТЕВИ" Зворник        ЛОТ 1.        59.798,29  ЛОТ 2.    17.028,00 07.09.2015.
55. 133-8-2-60/15 услуге систематска дератизација на подручју општине Братунац за јесен 2015.године директни споразум ДОО "САНИТАРАЦ" Власеница 2.980,00 07.09.2015.
 
Поштовани грађани,
 
У складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ (Сл.Гласник BiH бр.39/14),  а прије доношења Упутства о објави основних елемената уговора,
општина Братунац је објављивала  основне елементе уговора за поступке јавних набавки у табалрном прегледу који сте до сада могли пратити. 
 
Даном ступања на снагу Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник Бих бр.56/15), који је донио Савјет министара БиХ на приједлог
Агенције за јавне набавке БиХ, општина Братунац ће након доставе извјештаја о поступку јавне набавке Агенцији за јавне набавке БиХ, на овој интернет страници
објављивати основне елементе уговора за поступак јавне набавке, као и све измјене уговора до којих дође у току реализације уговора, у складу са одредбама наведеног
Упутства.  
 
Објаве основних елемената уговора вршиће се на прописаном обрасцу.
 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ОПШТИНА  БРАТУНАЦ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Редни број

Опис и ознака по ЈРЈН

Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки

Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму

1.назив,

2.ИД број,

3. мјесто

Основни елементи уговора/оквирног споразума 1.вриједност,

2.период трајања

3.рок извршења,

4.рок плаћања,

5.гарантни период

Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене

Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума

Датум закључивања уговора/оквирног споразума

Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност

Напомена

(образложење)

1

98390000-3 остале услуге

директни споразум

133-8-2-63/15

1.ДОО "ЕУРОФЕР"

2.4209294210009

3.Тузла

1.883,50 КМ без ПДВ-а

2.

3. 5 дана

4.30 дана

5.-----------

 

 

21.09.2015.

 

 

2.

45216121-8 грађевински радови на ватрогасној станици

директни споразум

133-8-3-64/15

1.ЗР "БОБАН-Д"

2.4509567500009

3.Братунац

1.5.980,00 КМ

2.

3.30 дана

4. 30 дана

5.12 мјесеци

 

 

22.09.2015.

 

 

3.

66110000-4 банкарске услуге

директни споразум

133-8-2-65/15

1.НЛБ Развојна банка а.д.

2.4400949970003

3. Бања Лука

1.1.860,00 КМ

2.12 мјесеци

3.24 часа за сваки  појединачни налог

4.30 дана

5.

 

 

22.09.2015.

 

 

4.

71320000-7

услуге техничког пројектовања

отворени поступак

133-1-2-56-3-7/15

1.ДОО "ГЕОПУТ"

2. 4400840290002

3.Бања Лука

1. 26.800,00 КМ

2. 90 дана

3. 45 дана

4. 30 дана

5.

 

 

02.10.2015.

 

 

5.

45443000-4  фасадни радови

директни       споразум           133-8-3-62/15

1.ДОО "ПРОГРЕС"

2.4400264440001

3.Братунац

1.2.520,00 КМ

2.

3. 10 дана

4. 30 дана

5. 12 мјесеци

 

 

07.09.2015.

 

 

6. 60000000-8 превозне услуге директни споратум     133-8-2-66/15

1. ДОО "РОЋКО"

2. 440144710003

3. Братунац

1. 1.367,52 КМ

2. 4 мјесеца

3. 4 мјесеца

4. 30 дана

5.

    28.09.2015.    
7. 45314310-7        полагање кабла директни             споразум          133-8-3-67/15

1.ЗР "ДАН"

2. 4508332910009

3. Братунац

1.5.881,00

2. 10 дана

3. 10 дана

4. 30 дана

5. 12 мјесеци

    12.10.2015.    
8. 45342000-6 постављање ограде  директни споразук           133-8-3-68/15

1.ДОО "ЕМПРО"

2.4400266650003

3.бРАТУНАЦ

1. 1.580,00 КМ

2.30 дана

3.30 дана

4.30 дана

5.12 мјесеци

    19.10.2015.    
9. 44163100-1    цијеви директни споразум     133-8-1-69/15

1.ДОО "ЕМПРО"

2.4400266650003

3.Братунац

1. 3.480,00 КМ

2.10 дана

3. 10 дана

4.30 дана

5. 12 мјесеци

    21.10.2015.    
10. 71248000-8    надзор пројеката и документација директни споразум  133-8-2-70/15

1. ДОО "ВОДИНГ 92"

2.4403160940001

3. Бијељина

1. 5.900,00

2. 60 дана

3. 60 дана

4. 30 дана

5.

    28.10.2015.    
11.

66113000-5

услуге одобравања кредита

отворени поступак

1. НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА А.Д.

2.44400949970038

3. Бања Лука

1.413.063,17 КМ

2. 66 мјесеци

3. 66 мјесеци

4.плаћање сваког мјесеца за период извршења

5.

    19.11.2015.    
12.

44480000-8

разна опрема за противпожарну заштиту

конкурентски захтјев

1. ДОО "В&З ЗАШТИТА"

2. 4400872220006

3.Бања Лука

1. 8.590,00 КМ

2. 60 дана

3.30 дана

4.

5.12 мјесеци

 

    20.11.2015.    
13. 79341000-6            услуге оглашавања директни споразум

1. АД "ГЛАС СРПСКЕ"

2.4401702350009

3.Бања Лука

1.522,50 КМ

2. 1 дан

3. 1 дан

4. 1 дан

5.

    18.11.2015.    
14. 34351100-3          гуме за аутомобиле директни споразум

1.ДОО "ИНТЕРГАЈ"

2. 4400418770000

3.Бијељина

1. 1.016,08

2. 10 дана

3.10 дана

4.30 дана

5.

    19.11.2015.    
15.    30192000-1              канцеларијске потрепштине директни споразум

1. ТР "СИЛЕКС"

2. 4504989480009

3.Братунац

1.3.632,48

2.10 дана

3.10 дана

4.30 дана

5.

    08.12.2015.    
16. 37400000-2      производи за спорт и опрема директни     споразум

1. ТР "РИБОСПОРТ РД"

2. 4508550070004

3. Братунац

1. 1.006,02 КМ

2. 10 дана

3. 10 дана

4.20 дана

5.

    09.12.2015.    
17. 03121210-0    цвијетни аранжмани директни споразум

1.СЗТР Цвјећара "МИМОЗА"

2. 4500868100009

3.Братунац

1. 65,00 КМ

2.

3.два дана

4. 30 дана

5.

    15.12.2015.    
18.

50110000-9  

услуге поправљања и одржавања за моторна возила и припадајућу опртему 

директни споразум

1.ДОО "ТЕКНОXГРОУП БХ" Сарајево

2.4200017550008

3.Сарајево

1.532,50 КМ

2.30 дана

3.5 дана од добијања              захтјева

4.30 дана

5. 6 мјесеци

    23.11.2015.    
19. 50110000-9       услуге поправљања и одржавања за моторна возила и припадајућу опрему директни споразум

1. ДОО "ТЕКНОXГРОУП БХ" Сарајево

2.4200017550008

3.Сарајево

1.1.600,00 КМ

2. 30 дана

3. 5 дана од добијања                захтјева

4. 30 дана

5. 6 мјесеци за извршену услугу и 12 мјесеци на уграђене дијелове

    23.11.2015.    
20. 45316110-9   инсталација путне расвјете директни споратум

1.ЗР "ДАН"

2. 4508332910009

3.Братунац

1.5.812,20 КМ

2. 15 дана

3. 15 дана

4. 30 дана

12 мјесеци

    16.12.2015.    
21. 30199792-8       календари директни споразум

1. ЗР Штампарија "ГРАФО СУНЦЕ"

2.4506400270002

3. Братунац

1.2.805,00 КМ

2.10 дана

3.10 дана

4. 30 дана

5.

    22.12.2015.    
22. 79341000-6            услуге оглашавања директни споразум

1.АД. "ГЛАС СРПСКЕ"

2. 4401702350009

3. Бања Лука

1. 150,00 КМ

2. 1 дан

3. 1 дан

4. 1 дан

5.

    29.11.2015.    
23. 31500000-1         расвјетна опрема и електричне свјетиљке директни споразум

1. ЗР "ДАН"

2.4508332910009

3. Братунац

1. 1.930,00 КМ

2. 60 дана

3. монтажа до 28.12.2015. а демонтажа на дан 21.01.2016.год,

4. 30 дана

5.

    24.12.2015.    
24. 501122005        услуге одржавања возила директни споразум

1.ЗР АУТОМЕХАНИЧАР "ВЕЉО"

2.4507994920008

3.Бијељина

1.520,00 КМ

2. 1 дан

3. 1 дан

4.30 дана

5.

    28.12.2015.    
25. 09100000-0     горива конкурентски   захтјев

1. ДОО "АУТО-МОТО ТРЕЈД"

2.4400303360002

3.Братунац

1.30.091,63 км

2. 12 мјесеци

3. сукцесивна испорука роба, један дан од дана добијања налога за испоруку робе

4. 30 дана од дана     добијања сваког појединачног   налога

5.

    08.01.2015.    
26. 90620000-9      услуге  чишћења снијега директни споразум

1.ДОО "ТРЕНД" Братунац

2.4401888350003

3.Братунац

1.5.955,00 КМ

2. 1 мјесец

3. 1 мјесец

4. 30 дана

5.

    30.12.2015.    
27. 79810000-5 услуге штампања директни споразум

1.Штампарија "ДЕСИГН"

2.4503502150002

3.Братунац

1.390,06

2.10 дана

3. 10 дана

4. 30 дана

5.

    01.02.2016.