Актуелно:
Општина Братунац
Одлуке ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Администратор   
понедељак, 23 март 2015 09:52

Реци свима
Р. Б. ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ОДЛУКЕ О ПОНИŠТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ
1. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за рекламни новогодишњи материјал
2 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ауто гума за путнички аутомобил Пежо 607
3. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ватрогасних униформи за Службу ПВЈ Братунац
4. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова - изградња гробних мјеста на градском гробљу у Братунцу
5. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку зидних календара
6. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга новогодишњег украшавања града
7. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на проширењу јавне расвјете у МЗ Тегаре и МЗ Селишта
8. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сјечења и варења металних конструкција
9. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу
10. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга уградње система за контролу радног времена отиском прста за запослене раднике Општинске управе Братунац и поправку видео надзора за безбиједност становништва општине Братунац
11. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за свечану сједницу СО-е
12. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку спољних гума за грађевинску машину комбиновани ровокопач
13. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског –радио праћења значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац
14. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског –телевизијског праћења значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац
15. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку природног цвијећа-суза
16. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одвоза отпада
17. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања радника Општинске управе Братунац и осигурање имовине
18. Одлука о избору најповољнијег понуђачаза набавку услуга превоза ученика
19. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вулканизерских услуга и услуга прања моторних возила
20. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја за службена путовања службеника Општинске управе Братунац
21 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке, одржавања и сродних услуга за специјалну опрему  ПВЈ Братунац
22 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања и одржавања противпожарних и изолационих апарата у Општинској управи Братунац
23. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања моторних возила
24. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку паркинг услуга
25. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку потрошног материјала за одржавање зграде Општинске управе Братунац
26. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга набавка и уградња материјала за изградњу споменика палим борцима у МЗ Раковац
27. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  радова на санацији водовода у мјесним заједницама Кравица и Јежестица
28. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  роба –саднице малине
29. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  услуга хотелског смјештаја
30. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  услуга израде печата
31. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку   радова одржавања стамбених објеката за смјештај избјеглих и расељених лица
32. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  роба –дрвни сортименти
33. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  услуга хватања и збрињавања паса луталица
34. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  услуга хотелског смјештаја
35. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  услуга котизације за учешће на семинару
36 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  радова изградње заштитних кућица испод соларних панела
37. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  услуга кориштења и одржавања интернета
38. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  угоститељаких услуга за потребе Општинске управе Братунац
39. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  услуга текућег и зимског одржавања путева
40. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  угоститељских услуга за славу општине Братунац
41. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  занатских радова на одржавању металних конструкција
42. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  роба-грађевинског материјала за обнову Храма у Кравици
43. Одлука о поништењу поступка набавке правних услуга-ангажовање Нотара за сачињавање нотарски обрађене исправе-купопродајног уговора
44. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку природног цвијећа-суза
45. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Опремање спортске дворане са сајамским штандовима и изнајмљивање система за хлађење и провјетравање сајамског простора“
46. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  услуга хотелског смјештаја
47. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавкурадова на изради и уградњи опреме за изградњу система за наводњавање јагодичастог воћа по мјесним заједницама на подручју општине Братунац
48. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга геометра за потребе Општинске управе Братунац
49. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услугапоправке и одржавања видео надзора за безбиједност грађана на подручју општине Братунац
50. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за Сајам „Дани малине Братунац 2015“
51. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде награда за Сајам „Дани малине Братунац 2015“
52. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праћења одржавања Сајма „Дани малине Братунац 2015“
53. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-посуда за воће за Сајам „Дани малине Братунац 2015“
54. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке косилице за траву
55. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга штампања приручника за пољопривредне произвођачеза Сајам „Дани малине Братунац 2015
56. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде печата за Територијалну ватрогасну јединицу Братунац
57. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга рада виљушкара за утовар и истовар  опреме за вријеме одржавања сајма "Дани малине Братунац 2015"
58. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пословног именика БиХ за 2016.год.
59. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  услуга оглашавања –објаве огласа у дневном листу
60. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  услуга текућег одржавања опреме-поправка телефонске централе
61. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће на на 19 Међународном конгресу Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске
62. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  услуга хотелког смјештаја
63. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова асфалтирање градске улице и реконструкција локалног пута
64. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на санацији фасаде Православне цркве у Коњевић Пољу
65. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  услуга систематске дератизације на подручју општине Братунац за јесен 2015.год.
66. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  услуга израде пројектне документације за уређење ријечних корита ради заштите од поплава
67. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  радова за санацију објекта Територијалне ватрогасне јединице Братунац
68. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  услуга  израде општинских признања која се додјељују поводом дана општине Братунац“
69. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку  услуга платног промета за потребе Општинске управе Братунац
70. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће на семинару
71. Одлука о избору наповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја
72. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова-набавка и уградња НН каблова за напајање електричном енергијом вишеспратног стамбеног објекта за стамбено збрињавање ППБ и РВИ
73. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Израда и постављање улазне капије на градском гробљу у Братунцу“
74. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку раба „Набавка цијеви за бунар у оквиру Пројекта обновљиви извори енергије на подручју мјесних заједница-изградња система за наводњавање и водоснабдјевање“
75. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика
76. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга ревизије пројектне документације за уређење ријечних корита ради заштите од поплава
77. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-опреме за Територијалну ватрогасну јединицу Братунац
78. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја
79. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услога котизације за службенике Општинске управе Братунац
80. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве јавног конкурса  у дневном листу
81 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -вањских гума за аутомобиле општинске управе Братунац
82. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве огласа о  поништавању  јавног конкурса  у дневном листу
83. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања путничког аутомобила
84. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга
85. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -рекламни новогодишњи материјал општине Братунац
86. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу
87. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-природног цвијећа
88. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на проширењу јавне расвјете
89. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга штампања рекламног материјала за организацију новогодишњег турнира у малом фудбалу
90. Одлука о избору наповољнијег понуђача за набавку роба-зидних календара
91. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила
92. Одлука о изборунајповољнијег понуђача за набавку услуга -набавка, уградња и демонтажа опреме за  новогодишње украшавање града
93. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова-чишћење снијега на локалним путевима општине Братунац