Актуелно:
Општина Братунац
Одлуке 2016 ПДФ Штампа Ел. пошта

Реци свима

 

Р. Б. ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ОДЛУКЕ О ПОНИŠТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ ДАТУМ ОБЈАВЕ
1. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-природног цвијећа за 2016.год. 18.01.2016.
2. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања радника и имовине Општинске управе Братунац 25.01.2016.
3. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова на изради водовода 28.01.2016.
4. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика 28.01.2016.
5. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве јавног конкурса у дневном листу 28.01.2016.
6. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одвоза отпада 29.01.2016.
7. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праћења значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац путем локалног радија 05.02.2016.
8. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- застава  за потребе Општинске управе Братунац 08.02.2016.
9. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања службеника 10.02.2016.
10. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вулканизерских услуга и услуга прања моторнихвозила која су у власништву Општинске управе Братунац 18.02.2016.
11. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку електришног штедњака за потребе Општинске управе Братунац 18.02.2016.
12. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања и техничког прегледа моторних возила Општинске управе Братунац 18.02.2016.
13. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 19.02.2016.
14. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и испоруку роба-средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл. 19.02.2016.
15. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праћења значајних активности и догађаја  на подручју општине Братунац путем телевизије 23.02.2016.
16. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга надзора над изградњом објекта дома здравља у Братунцу 23.02.2016.
17. Одлука о поништењу поступка набавке услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Братунац 26.02.2016.
18. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку правних услуга 07.03.2016.
19. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга пројектовања 07.03.2016.
20. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде кодираног кључа за путнички аутомобил 14.03.2016.
21. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за Територијалну ватрогасну јединицу Братунац 14.03.2016.
22. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за грађевинску машину ровокопач 14.03.2016.
23. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и чишћења јавних површина на подручју општине Братунац 22.03.2016.
24. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавње јавне расвјете на подручју општине Братунац 25.03.2016.
25. Одлука о поништењу поступка набавке роба-грађевинског материјала за потребе расељених лица, повратнике и социјалне кориснике на подручју општине Братунац 29.03.2016.
26. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга текућег и зимског одржавања путева на подручју општине Братунац 07.04.2016.
27. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - потрошног материјала за одржавање зграде Општинске управе Братунац 08.04.2016.
28. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга објаве Позива  у дневном листу 08.04.2016.
29. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-грађевинског материјала за потребе реасељених лица, повратника и социјалних корисника на подручју општине Братунац 12.04.2016.
30. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и поправки моторних возила у власништву општине Братунац 12.04.2016.
31. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга кориштења и одржавања интернета 28.04.2016.
32. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на одржавању стамбених објеката за смјештај избјеглих и расељених лица и социјалних корисника на подручју општине Братунац 03.05.2016.
33. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку усгоститељских услуга за организацију славе општине Братунац 05.05.2016.
34. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће службеника Општинске управе Братунац на семинару "Новости у прописима буџетског рачуноводства 12.05.2016.
35. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга хотелског смјештаја за службенике Општинске управе Братунац 12.05.2016.
36. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова асфалтирања путног правца Лозничка ријека-Пирићи, у МЗ Бјеловац, у дужини од 170 метара 25.05.2016.
37. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга опремања спортске дворане сајамским штандовима и изнајмљивање система за хлађење и провјетравање сајамског простора 27.05.2016.
38. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга сервисирања и одржавања противпожарних и изолационих апарата у Општинској управи Братунац 27.05.2016.
39. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке  услуга хотелског смјештаја 30.05.2016.
40. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга хватања и збрињавања паса луталица 02.06.2016.
41. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга објаве Јавног огласа у дневном листу 03.06.2016.
42. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга медијског праћења одржавање десетог Међународног сајма пољопривреде, прехрамбене индустрије и туризма "Дани малине Братунац 2016" 08.06.2016.
43. Одлука о поништењу поступка јавне набавке у поступку набавке радова "Изградња и санација ограде око објекта ЈУ  Дјечије обданиште "Радост" Братунац" 09.06.2016.
44. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде награда за сајам "Дани малине Братунац 2016" 15.06.2016.
45. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве огласа о  поништењу поступка  јавне набавке у дневном листу 15.06.2016.
46. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку промотивног материјала за Сајам Дани малине Братунац 2016" 15.06.2016.
47. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга рада виљушкара за потребе организовања Сајма "Дани малине Братунац 2016" 15.06.2016.
48. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -посуда за воће за потребе Сајма Дани малине Братунац 2016 17.06.2016.
49. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга 17.06.2016.
50. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова асфалтирања путева на подручју општине Братунац 22.06.2016.
51. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова реконструкције и модернизације локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Братунац 22.06.2016.
52. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга интернет конекције за потребе Општинске управе Братунац 23.06.2016.
53. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на изградњи нове водоводне мреже и проширењу постојеће у селима Каићи и Јежестица 23.06.2016.
54. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње и санације ограде око објекта ЈУ Дјечије обданиште "Радост" Братунац 23.06.2016