Актуелно:
Општина Братунац
Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи Братунац ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Рада Веселиновић   
петак, 20 мај 2016 11:35

Реци свима

 

На основу члана 120.Закона о локалној самоуправи («Сл.Гласник Републике Српске» бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 22а. и 22б. Уредбе о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе (Сл.Гласник Републике Српске бр.15/14,76/14 и 20/15), члана 50.Статута општине Братунац – пречишћен текст (Службени Билтен општине Братунац бр.04/2005) и члана 35.Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Братунац (Сл.Билтен општине Братунац бр.2/15, 3/15, 4/15, 5/15 и 7/15), а у складу са Планом запошљавања у Општинској управи Братунац за 2016. год. убр.02-020-66/16, Начелник општине Братунац расписује:

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БРАТУНАЦ

 

И –  Конкурс се расписује за пријем службеника, техничких и помоћних радника, на неодређено вријеме у Општинску управу Братунац и то:

А) СЛУЖБЕНИЦИ

1.Самостални стручни сарадник-координатор за интерну контролу, 1-извршилац

2.Самостални стручни сарадник за грађење и контролу инвестиционо-техничке документације, обнову стамбених објеката и инвестиционо улагање, 1-извршилац

Б) ПОМОЋНИ РАДНИК

3.Радник на одржавању чистоће-чистач,1-извршилац

Ц) ТЕХНИЧКИ РАДНИК

4.Руковаоц грађевинским машинама,1-извршилац

Текст Јавног конкурса можете преузети овдје