Актуелно:
Општина Братунац
Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта на локалитету Циглане - општина Братунац ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Рада Веселиновић   
субота, 04 јун 2016 08:01

Реци свима

           

                  На основу члана 348 Закона о стварним правима РС (Сл.Гласник РС бр. 124/08,58/09,95/11 и 60/15), члана 11. Правилника о условима и начину под којима општина Братунац може да отуђи или да у закуп непокретности по тржишној цијени, цијени мањој од тржишне цијене, односно закупнине или без накнаде бр.01-022-89/16 (Сл. Билтен општине Братунац бр.5/16), члана 3 Одлуке о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта на локалитету Циглане, за реализацију пројекта изградње хладњаче и агро-тржног центра бр.01-022-119/16 (Сл. Билтен општине Братунац бр.5/16) и члана 50. Статута општине Братунац-пречишћен текст (Сл.Билтен општине Братунац бр.04/2005) , Начелник општине расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
За отуђење грађевинског земљишта на локалитету Циглане - општина Братунац

               Општина Братунац, путем прикупљања писмених понуда, отуђује грађевинско земљиште означено са к.п. бр.599/4, у површини од 4952 м2, уписано у КО Братунац, у л.н. бр.1887, на локалитету старе Циглане, ради реализације пројекта економског развоја општине Братунац - изградње хладњаче за складиштење јагодичастог воћа и Агро-тржног центра. Укупна вриједност земљишта које се отуђује је 79.578,64 КМ.
              Поступак прикупљања писмених понуда проводи Комисија за непокретности именована Рјешењем СО-е Братунац бр.01-022-110/16.
                Почетна цијена за отуђење земљишта износи 0,00 КМ.

          Крајњи рок за предају понуда је 13.06.2016.год. до 11,00 часова. Отварање писмених понуда одржаће се 13.06.2016.год. у 11 часова и 30 минута у просторијама општине Братунац-канцеларија бр.28.
 

  ТЕКСТ ЈАВНОГ ОГЛАСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ