Aktuelno:
Opština Bratunac
Nedeljko Mlađenović PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
sreda, 29 jun 2011 08:14

Reci svima
There are no translations available.

 

Poštovani posjetioci,

               Dobro došli na novu internet stranicu opštine Bratunac, namijenjenu građanima Bratunca, preduzetnicima, investitorima i svima koji žele znati više o našem gradu i njegovim stanovnicima.

Ova internet prezentacija, u prvom redu, biće od velike koristi građanima Bratunca, kojima su na jednostavan način predstavljeni principi i procedure koje vode do ostvarenja usluga u Administrativnoj službi Opštine. Posjetiocima je omogućena i pretraga svih Opštinskihodluka, a kroz poseban sistem mogu postaviti pitanje nadležnim organima Opštine.

Veoma je važno da ovom prilikom istaknem da ćemo nastojati da svaka informacija bude redovno ažurirana i da će nam posebno biti značajna vaša reakcija na našu poruku, kako tumačite potrebu za određenom promjenom u gradu, poziv na neku akciju, a planiramo ih u narednom periodu mnogo... U tom smislu biće nam drago da i ovim putem - putem sajta, dobijemo što više novih ideja, prijedloga za neke nove zajedničke akcije...

Važno nam je stvaranje osjećaja kod građana o  jačanju njihovog povjerenja u lokalnu administraciju. Zato smo u proteklih deset godina, koliko sam na funkciji prvog čovjeka Opštine, realizovali mnogobrojne projekte koji su doprinijeli poboljšanju života građana Bratunca. Vjerujem da je to umnogome opredjelilo Bratunučane da mi i na lokalnim izborima 2008. godine, po treći put, ukažu povjerenje. To predstavlja za mene lično veliku obavezu prema Bratuncui Bratučanima.

 

Nedeljko Mlađenović

Načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović,rođen je 1959 godine u Slapašnici opština Bratunac.Oženjen je i otac dvoje djece.Mašinski fakultet je završio u Novom Sadu a potom radio kao profesor u Srednjoškolskom centru Bratunac,ostvarivši značajne rezultate u radu ove ustanove.Od 2001.godine veoma uspješno obavlja funkciju Načelnika opštine Bratunac.Predsjednik je Opštinskog odbora Srepske demokratske stranke Bratunac i aktivan učesnik u brojnim manifestacijama i akcijama u Bratuncu i Republici Srpskoj.

 

Načelnik predstavlja i zastupa Opštinu i vrši izvršnu funkciju u opštini Bratunac. Bira se na period od četiri godine na opštim neposrednim izborima. Načelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga sprječenosti da obavlja svoju dužnost.

NačelnikOpštinemožeputem pisane punomoćiovlastiti drugo lice da zastupaOpštinu u sudskim, upravnim i drugim postupcimai dati ovlaštenja zazaključivanjepravnog posla u ime Opštine, a u granicama svojih ovlaštenja.
Načelnik Opštine može ovlastiti drugo liceda predstavlja Opštinui odrediti mugranice tog ovlaštenja.
Za davanje punomoći i ovlaštenjaodgovoran je Načelnik Opštine. 

Nadležnosti Načelnika su sljedeće: 
- predlaže Statut Opštine, 
- predlaže odluke Skupštini, 
- izrađuje nacrt i podnosi skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta, 
- obavještava Skupštinu o svim pitanjima koja se tiču Opštine, njegovih prava i obaveza, 
- izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno Opštini, 
-- donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinskeadministrativne službe,
- donosi plan civilne zaštite Opštinei obezbjeđuje njegovu realizaciju,
- realizuje saradnju Opštinesa drugim gradovima, opštinama, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine  i njenih odgovarajućih radnih tijela, 
- daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad, 
- podnosi izvještaj Skupštini o svom radu, i o radu Opštinskeadministrativne službe , 
- zakljčuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa aktima Skupštine grada 
- odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini , 
- donosi odluku o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen statutom 
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Opštine.