Актуелно:
Општина Братунац
Стручна служба С. О. ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Администратор   
среда, 29 јун 2011 17:50

Реци свима

Стручна служба СО

Секретар Скупштине Општине Братунац
Митар Тешић,дипл. правник


Телефон: 056/410-170
Фаx: 056/410-160

 

Стручна служба СО обавља слиједеће послове:

- врши стручне, организационе, административне и техничке послове за потребе Скупштине општине, предсједника и секретара Скупштине општине, комисије, одборе и савјете Скупштине   општине,

- припрема нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката које доноси Скупштина општине, а која предлажу радна тијела Скупштине општине,

- примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине,

- припрема стручну и другу помоћ одборницима и клубовима одборника у остваривању њихових права и дужности,

- врши послове редакције, уређивања и издавања Службеног гласника и информисања јавности о раду Скупштине општине,

- врши послове протокола предсједника Скупштине општине,

- врши дактилографске послове, за потребе Скупштие општине, Начелника општине и Одјељења Административне службе,

- врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине и одлукама Начелника општине.