Aktuelno:
Opština Bratunac
Stručna služba S. O. PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
sreda, 29 jun 2011 17:50

Reci svima
Стручна служба СО

Секретар Скупштине Општине Братунац
Митар Тешић, дипл. правник


Телефон: 056/410-170
Фаx: 056/410-160

 

Избoр и надлежности


На приједлог Комисије за избор и именовање ,Скупштина општине  именује Секретара Скупштине општине на вријеме трајања мандата Скупштине, а након спроведене процеудре од стране посебне комисије СО, а у складу са законом. За секретара СО може бити предложено и именовано лице из реда  дипломираних правника, са одговарајућим искуством  и положеним стручним испитом за рад у административној служби јединице локалне самоуправе или правосудним испитом.
Секретар СО у сарадњи са предсједником СО и Начелником општине припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине. Секретар СО пружа стручну помоћ предсједнику СО и врши друге послове утврђене Пословником Скупштине.
Стручном службом СО руководи секретар.

Стручна служба СО обавља слиједеће послове:

- врши стручне, организационе, административне и техничке послове за потребе Скупштине општине, предсједника и секретара Скупштине општине, комисије, одборе и савјете Скупштине   општине,

- припрема нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката које доноси Скупштина општине, а која предлажу радна тијела Скупштине општине,

- примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине,

- припрема стручну и другу помоћ одборницима и клубовима одборника у остваривању њихових права и дужности,

- врши послове редакције, уређивања и издавања Службеног гласника и информисања јавности о раду Скупштине општине,

- врши послове протокола предсједника Скупштине општине,

- врши дактилографске послове, за потребе Скупштие општине, Начелника општине и Одјељења Административне службе,

- врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине и одлукама Начелника општине.