Aktuelno:
Opština Bratunac
Nabavke izuzete od ZJN
Izvještaji o nabavkama koje su izuzete od primjene Zakona o javnim nabavkama PDF Štampa El. pošta
There are no translations available.

 

Broj nabavke  Vrsta ugovora  Naziv predmeta ugovora   Uslovi iz Zakona za primjenu izuzeća   Naziv i sjedište ponuđača kome je dodijeljen ugovor    Vrijednost ugovora bez PDV-a u KM    Datum zaključenja ugovora/dostave računa   
1 usluge poslovi protivgradne zaštite u 2015.godini  Član 10. stav 1 tačka d)    JP "Protivgradna preventiva" A.D.Gradiška      18000,00 22.12.2014.
2 usluge poštanske usluge za decembar 2014.god. Član 10. stav 1 tačka d)    Pošte Srpske A.D. Banja Luka 602,6 12.01.2015.
3 usluge nabavka matičnih knjiga i knjiga o evidencijama Član 10. stav 1 tačka d)    JU "Službeni glasnik Republike Srpske" 397,43 05.01.2015.
4 usluge isporuka vode i komunalne usluge za zgradu opštine  Bratunac, zgradu Službe PVJ Bratunac i ostale potrošače koje finansira Opštinska uprava Bratunac, za mjesec decembar 2014. Član 10. stav 1 tačka d)    JP "RAD" Bratunac 281,82 13.01.2015.
5 usluge isporuka električne energije za javnu rasvjetu, zgradu opštine Bratunac, zgradu Službe PVJ Bratunac i ostale potrošače koje finansira Opštinska uprava Bratunac za mjesec decembar 2014.god. Član 10. stav 1 tačka d)    ZEDP "Elektro-Bijeljina" AD                                                  Bijeljina                                           RJ "Elektrodistribucija" Bratunac  17.117,22 15.01.2015.
6 usluge telekomunikacione usluge za potrebe Opštinske uprave Bratunac za mjesec decembar 2014.god. Član 10. stav 1 tačka d)    AD "Mtel" Banja Luka 1676,01 15.01.2015.
7 robe polugodišnja pretplata na "Službeni glasnik BiH" za 2015.god Član 10. stav 1 tačka d)    JP NIO SLUŽBENI LIST BIH Novo Sarajevo 102,56 03.02.2015.
8 usluge isporuka vode i komunalne usluge za zgradu opštine  Bratunac, zgradu Službe PVJ Bratunac i ostale potrošače koje finansira Opštinska uprava Bratunac, za mjesec januar 2015. Član 10. stav 1 tačka d)    JP "RAD" Bratunac 335,71 3.2.2015
9 usluge telekomunikacione usluge za potrebe Opštinske uprave Bratunac za mjesec januar 2015.god. Član 10. stav 1 tačka d)    AD "Mtel" Banja Luka 1246,22 12.2.2015
10 usluge isporuka električne energije za javnu rasvjetu, zgradu opštine Bratunac, zgradu Službe PVJ Bratunac i ostale potrošače koje finansira Opštinska uprava Bratunac za mjesec januar 2015.god. Član 10. stav 1 tačka d)    ZEDP "Elektro-Bijeljina" AD                                                  Bijeljina                                           RJ "Elektrodistribucija" Bratunac  17265,02 09.02.2015.
11 usluge poštanske usluge za januar 2015.god. Član 10. stav 1 tačka d)    Pošte Srpske A.D. Banja Luka 390,10 06.02.2015.
12 usluge usluge idavanja lista nepokretnosti  Član 10. stav 1 tačka d)    Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove PJ Bratunac 15,00 05.02.2015.
13 usluge usluge izdavanja istorijata i identifikacije katastsrke parcele  Član 10. stav 1 tačka d)    Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove PJ Bratunac 56,00 09.2.2015.
14 usluge usluge idavanja lista nepokretnosti  Član 10. stav 1 tačka d)    Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove PJ Bratunac 15,00 13.02.2015.
15.
услуге
услуге издавања листа непокретности и копије плана
Члан 10.став 1 тачка д)
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунац
44,00 19.02.2015.
16. услуге
услуге издавања земљишно-књижног извадка
Члан 10.став 1 тачка д)
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунац
15,00 20.02.2015.
17. услуге
услуге издавања земљишно-књижног извадка
Члан 10.став 1 тачка д)
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунац
45,00 25.02.2015.
18. услуге
услуге објаве обавјештења о набавци
Члан 10.став 1 тачка д)
JP NIO SLUŽBENI LIST BIH Novo Sarajevo
83,76 09.03.2015.
19. услуге
поштанске услуге за мјесец фебруар 2015
Члан 10.став 1 тачка д)
Поште Српске А.Д. Бања Лука
617,11 06.03.2015.
20. услуге
Испорука електричне енергије за јавну расвјету, зграду општине Братунац, заграду Службе ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац за мјесец фебруар 2015.год.
Члан 10.став 1 тачка д)
ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д. Бијељина РЈ "Електродистрибуција" Братунац
14731,66 09.03.2015.
21. услуге
телекомуникационе услуге за потребе Општинске управе Братунац за мјесец фебруар 2015.год.
Члан 10.став 1 тачка д)
"Мтел" А.Д. Бања Лука
1473,29 12.03.2015.
22. услуге
испорука воде и комуналне услуге за зграду општине Братунац, зграду Службе ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац за мјесец фебруар 2015.год.
Члан 10.став 1 тачка д)
ЈП "РАД" Братунац
277,46 09.03.2015.
23. робе
претплата на штампано издање Службеног гласника Републике Српске за 2015.год.
Члан 10.став 1 тачка д)
ЈУ "Службени гласник Републике Српске"
1500,00 12.03.2015.
24. услуге
услуге издавања земљишно-књижног извадка и посједовног листа
Члан 10.став 1 тачка д)
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунац
30,00 20.03.2015.
25. услуге
изнајмиљивање поштанског фаха
Члан 10.став 1 тачка д)
Поште Српске А.Д. Бања Лука 
100,00 27.03.2015.
26. услуге
телекомуникационе услуге за потребе Општинске управе Братунац за мјесец март 2015.год.
Члан 10.став 1 тачка д)
"Мтел" А.Д. Бања Лука
1495,42
14.04.2015.
27. услуге
Испорука електричне енергије за јавну расвјету, зграду општине Братунац, заграду Службе ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац за мјесец март 2015.год.
Члан 10.став 1 тачка д)
ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д. Бијељина РЈ "Електродистрибуција" Братунац
14471,57
07.04.2015.
28. услуге
испорука воде и комуналне услуге за зграду општине Братунац, зграду Службе ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац за мјесец март 2015.год.
Члан 10.став 1 тачка д)
ЈП "РАД" Братунац
332,41
03.04.2015.
29. услуге
поштанске услуге за мјесец март 2015
Члан 10.став 1 тачка д)
Поште Српске А.Д. Бања Лука 
519,58
07.04.2015.
30.

услуге

телекомуникационе услуге за потребе Општинске управе Братунац за мјесец април 2015.год. Члан 10.став 1 тачка д) "Мтел" А.Д. Бања Лука 1446,11 18.05.2015.
31. услуге испорука воде и комуналне услуге за зграду општине Братунац, зграду Службе ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац за мјесец  април 2015.год. Члан 10.став 1 тачка д) ЈП "РАД" Братунац 326,12 11.05.2015.
32. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвјету, зграду општине Братунац, заграду Службе ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац за мјесец април 2015.год. Члан 10.став 1 тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д. Бијељина РЈ "Електродистрибуција" Братунац 11561,92 07.05.2015.
33. услуге поштанске услуге за мјесец април 2015 Члан 10.став 1 тачка д) Поште Српске А.Д. Бања Лука 507,77 07.05.2015.
34. услуге услуге објаве извјештаја о стању дуга и гаранцијама општине Братунац на дан 31.12.2014.год. Члан 10.став 1 тачка д) ЈУ "Службени гласник Републике Српске" 85,47 15.05.2015.
35. услуге Услуге објаве обавјештења о додјели уговора у поступку јавне набавке Члан 10.став 1 тачка д) JP NIO SLUŽBENI LIST BIH Novo Sarajevo 83,76 13.05.2015.
36. услуге услуге издавања земљишно-књижног извадка Члан 10.став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунац 30,00 21.05.2015.
37. услуге услуге издавања земљишнокњижног извадка Члан 10.став 1 тачка д) Републичка управа за геодтеске и имовинско-правне послове ПЈ Братунац 15,00 04.06.2015
38. услуге геодетско-катастарске услуге - копија плана, координате тачака Члан 10.став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове ПЈ Братунац 50,00 04.06.2015
39. услуге услуге издавања Листа непокретности и земљишнокњижног извадка Члан 10.став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунац 30,00 12.06.2015
40. услуге геодетско-катастарске услуге - Промјена насловне стране Члан 10.став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунац 100,00 29.05.2015
41. услуге геодетско-катастарске услуге - копија планова Члан 10.став 1 тачка д) Републичка управа за геодетскe и имовинско-правне послове ПЈ Братунац 33,00 27.05.2015
42. услуге геодетско-катастарске услуге - трошкови поступка Члан 10.став 1 тачка д) Републичка управа за геодетскe и имовинско-правне послове ПЈ Братунац 56,00 27.05.2015
43. услуге испорука воде и комуналне услуге за зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец мај 2015.god. Члан 10.став 1 тачка д) ЈП "Рад" Братунац 458,84 03.06.2015
44. услуге испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду службе ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец мај 2015.god. Члан 10.став 1 тачка д)

   ZDP "Elektro-Bijeljina"  AD Bijeljina       RJ "Електродистрибуција"            Братунац

8606,29 08.06.2015
45. услуге поштанске услуге за мјесец мај 2015.god. Члан 10.став 1 тачка д) Поште Српске а.д. Бања Лука 585,80 09.06.2015
46. услуге телекомуникационе услуге za potrebe Opštinske uprave Bratunac za mjesec maj 2015.god. Члан 10.став 1 тачка д) МТЕЛ Бања Лука 1489,32 11.06.2015
47. услуге геодетско-катастарске услуге - копија плана Члан 10.став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунац 16,00 02.07.2015
48. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јун 2015 Члан 10.став 1 тачка д) ЈП "Рад" Братунац 413,05 03.07.2015
49. услуге Телекомуникационе услуге за јун 2015 Члан 10.став 1 тачка д) МТЕЛ Бања Лука 1.568,71 07.07.2015
50. услуге Поштанске услуге за јун 2015 Члан 10.став 1 тачка д) Поште Српске а.д. Бања Лука 536,30 06.07.2015
51. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јун 2015 Члан 10.став 1 тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 7.451,35 06.07.2015
52. услуге Геодетско-катастарске услуге - теренска припрема-копије Члан 10.став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунац  28,00 10.07.2015
53. услуге Геодетско-катастарске услуге - Промјена насловне стране Члан 10 став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунац 65,20 20.07.2015
54. робе Претплата за "Службени гласник БиХ" за друго полугодиште 2015 године Члан 10. став 1 тачка д)  ЈПНИО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ Сарајево 102,56 13.07.2015
55. услуге Геодетско-катастарске услуге - Пренос плана парцелације Члан 10.став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунац 533,60 31.07.2015
56. услуге Поштанске услуге за јул 2015 Члан 10.став 1 тачка д) Поште Српске а.д. Бања Лука 415,50 05.08.2015
57. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јул 2015 Члан 10.став 1 тачка д)

РЈ "Електродистрибуција" Братунац

7.690,74 06.08.2015
58. услуге Геодетско-катастарске услуге - копија плана Члан 10.став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунац 14,00 07.08.2015
59. услуге Телекомуникационе услуге за јул 2015 Члан 10.став 1 тачка д) МТЕЛ а.д. Бања Лука 1.667,17 11.08.2015
60. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јул 2015 Члан 10.став 1 тачка д) ЈП "Рад" Братунац 703,48 11.08.2015
61. услуге Геодетско-катастарске услуге - Издавање посједовних листова Члан 10.став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунац 30,00 21.08.2015
62. роба набавка образаца извода из матичне књиге рођених и увјерења о држављанству за потребе матичне службе Општинске управе Братунац Члан 10.став 1 тачка д) ЈУ "Службени гласник Републике Српске" Бања Лука 726,55 01.09.2015.
63. услуге Поштанске услуге за август 2015 Члан 10.став 1 тачка д) Поште Српске а.д. Бања Лука 370,00 04.09.2015
64. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за август 2015 Члан 10.став 1 тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 8.766,81 09.09.2015
65. услуге Телекомуникационе услуге за август 2015 Члан 10.став 1 тачка д) МТЕЛ а.д. Бања Лука 1.469,62 10.09.2015
66. услуге Геодетско-катастарске услуге - Промјена насловне стране  Члан 10.став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунац 100,00 11.09.2015
67. услуге Испорука воде  и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за август 2015 год. Члан 10.став 1 тачка д) ЈП "Рад" Братунац 690,83 11.09.2015
68. услуге Поштанске услуге за септембар 2015 год. Члан 10.став 1 тачка д) Поште Српске а.д.Бања Лука 639,79 06.10.2015
69. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за септембар 2015 год. Члан 10.став 1 тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 9.832,80 07.10.2015
70. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за септембар 2015 год. Члан 10.став 1 тачка д) ЈП "Рад" Братунац 497,09 07.10.2015
71. услуге Телекомуникационе услуге за септембар 2015 год. Члан 10.став 1 тачка д) МТЕЛ а.д. Бања Лука 1.629,66 08.10.2015
72. услуге Геодетско-катастарске услуге - Копија плана и координате тачака Члан 10.став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 68,00 30.09.2015
73. услуге Геодетско-катастарске услуге - Канцеларијска обрада података Члан 10.став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 66,80 06.10.2015
74. услуге Геодетско-катастарске услуге - Земљишнокњижни извадак Члан 10 став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 30,00 07.10.2015
75. услуге Геодетско-катастарске услуге - Издавање посједовних листова Члан 10 став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 120,00 14.10.2015
76. услуге Геодетско-катастарске услуге - Издавање земљишнокњижних уложака Члан 10 став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 75,00 15.10.2015
77. услуге Геодетско-катастарске услуге - Израда рјешења Члан 10 став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 50,00 16.10.2015
78. услуге Објава обавјештења о набавци Члан 10 став 1 тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ Сарајево 83,76 14.10.2015
79. услуге Објава обавјештења о набавци Члан 10 став 1 тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ Сарајево 83,76 14.10.2015
80. услуге Објава обавјештења о додјели уговора Члан 10 став 1 тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ Сарајево 83,76 29.10.2015.
81. услуге Геодетско-катастарске услуге - Израда листа непокретности и копије плана Члан 10 став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 29,00 29.10.2015
82. услуге Геодетско-катастарске услуге - Канцеларијска обрада Члан 10 став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 67,00 04.11.2015
83. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за октобар 2015 год. Члан 10 став 1 тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 12.892,38 06.11.2015
84. услуге Поштанске услуге за октобар 2015 год. Члан 10 став 1 тачка д) "Поште Српске" а.д. Бања Лука 404,22 06.11.2015
85. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за октобар 2015 год. Члан 10 став 1 тачка д) ЈП "Рад" Братунац 649,60 10.11.2015
86. услуге

Телекомуникационе услуге за октобар 

2015 год.

Члан 10 став 1 тачка д) "МТЕЛ" а.д. Бања Лука 1.639,58 10.11.2015
87. услуге услуге прикључења на електродистрибутивну мрежу  објекта за социјално становање у Братунцу Члан 10 став 1 тачка д)

ЗЕДП  "Електро-Бијељина"             АД.Бијељина                                                    РЈ "Електродистрибуција             Братунац

1.262,25 18.11.2015.
88. услуге Објава Јавног конкурса у Службеном Гласнику РС Члан 10. став 1.тачка д) Јавна установа Службени Гласник РС Бања Лука 619,66 19.11.2015.
89. услуге Објава Обавјештења о набавци у Службеном Гласнику БиХ Члан 10. став 1. тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ 83,76 14.12.2015.
90. услуге Геодетско-катастарске услуге - Промјена насловне стране Члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове - ПЈ Братунац 563,02 04.12.2015
91. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец новембар 2015 год. Члан 10. став 1. тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 15.042,67 07.12.2015
92. услуге Поштанске услуге за новембар 2015 год. Члан 10. став 1 тачка д) Поште Српске а.д. Бања Лука 496,60 07.12.2015
93. услуге Геодетско-катастарске услуге - Накнада за канцеларијску обраду Члан 10. став 1 тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 220,00 09.12.2015
94. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за новембар 2015 год. Члан 10. став 1 тачка д) ЈП "Рад" Братунац 376,37 09.12.2015
95. услуге

Телекомуникационе услуге за новембар

2015 год.

Члан 10. став 1 тачка д) МТЕЛ а.д.Бања Лука 1.543,98 11.12.2015
96. услуге Објава огласа о поништавању Јавног конкурса за избор и именовање директора и чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач општина Братунац Члан 10. став 1. тачка д)              ЈУ "Службени Гласник РС"                    Бања Лука 55,56 30.11.2015.
97. услуге објава обавјештења о додјели уговора у поступку јавне набавке услуга одобравања кредита за кредитно задужење општине Братунац Члан 10. став 1. тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ 83,76 07.12.2015.
98. услуге Геодетско-катастарске услуге - промјена насловне стране Члан 10.став 1.тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 99,04 28.12.2015
99. услуге Поштанске услуге за децембар 2015 год. Члан 10.став 1.тачка д) Поште Српске а.д. Бања Лука 458,22 08.01.2016
100. услуге Геодетско-катастарске услуге - Израда преписа З.К.У. Члан 10.став 1.тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 15,00 12.01.2016
101. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финанисра Општинска управа Братунац, за децембар 2015 год. Члан 10.став 1.тачка д) ЈП "Рад" Братунац 499,64 12.01.2016
102. услуге Телекомуникационе услуге за децембар 2015 год. Члан 10.став 1.тачка д) МТЕЛ а.д. Бања Лука 1582,29 13.01.2016
103. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец децембар 2015 год. Члан 10.став 1.тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 17.111,97 13.01.2016