Актуелно:
Општина Братунац
Набавке изузете од ЗЈН 2016
Извјештаји о набавкама које су изузете од примјене Закона о јавним набавкама ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Администратор   
понедељак, 25 јануар 2016 19:30

 

 

Број набавке  Врста уговора  Назив предмета уговора   Услови из Закона за примјену изузећа   Назив и сједиÅ¡те понуђача коме је додијељен уговор    Вриједност уговора без ПДВ-а у КМ    Датум закључења уговора/доставе рачуна   
1 услуге Послови противградне заштите у 2016.год. Члан 10. Став (1) Тачка д) ЈП "ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА" А.Д. Градишка 18.000,00 КМ 08.01.2016.
2. робе Набавка образаца за матичну службу Члан 10. Став (1) Тачка д) ЈУ "Службени Гласник РС" 1.918,90 КМ 18.01.2016.
3. услуге Објава исправке за обавјештење о набавци у отвореном поступку јавне набавке услуга "Надзор над изградњом објекта Дом здравља у Братунцу" Члан 10. Став (1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ 44,44 КМ 17.02.2016.
4. услуге Геодетско-катастарске услуге, провођење промјене Члан 10. Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 95,29 КМ 24.01.2016
5. услуге

Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јануар 2016 год.

Члан 10. Став (1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 326,46 КМ 04.02.2016
6. услуге Геодетско-катастарске услуге, канцеларијска обрада Члан 10. Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 112,40 КМ 05.02.2016
7. услуге Поштанске услуге за јануар 2016 год. Члан 10. Став (1) Тачка д) Поште Српске а.д. Бања Лука 578,31КМ 08.02.2016
8. услуге Геодетско-катастарске услуге, идентификација парцела, уплањење објекта колект.становања Члан 10. Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 184,00 КМ 09.02.2016
9. Услуге Објава Јавног конкурса у Службеном гласнику Републике Српске Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈУ "Службени Гласник РС" Бања Лука 371,80 КМ 10.02.2016.
10. услуге Обнова три лиценце за сертификованог рачуновођу Члан 10.Став (1) Тачка д) Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске Бања Лука 51,28 КМ 08.02.2016.
11. услуге

Телекомуникационе услуге за

јануар 2016 год.

Члан 10. Став (1) Тачка д) М:Тел а.д. Бања Лука 1.233,65 КМ 09.02.2016
12. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јануар 2016 год. Члан 10. Став (1) Тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 16.958,86 КМ 08.02.2016
13. робе Набавка штампаног издања Службеног гласника Републике Српске-годишња претплата Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈУ Службени Гласник РС 1.500,00 КМ 04.03.2016.
14. робе Набавка штампаног издања Службеног гласника БиХ - полугодишња претплата Члан 10. Став (1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ   Сарајево 102,56 КМ 26.02.2016.
15. услуге Набавка услуга оглашавања-објаве обавјештења о додјели уговора у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци Члан 10. Став (1) Тачка д) ЈП НИО Службени гласник БиХ Сарајево 83,76 КМ 14.03.2016.
16. услуге Набавка услуга оглашавања- објаве обавјештења о набавци за  поступак јавне набавке услуга "Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац" Члан 10. Став (1) Тачка д) ЈП НИО Службени гласник БиХ Сарајево 83,76 КМ 21.03.2016.
17. услуге Поштанске услуге за фебруар 2016 год. Члан 10. Став (1) Тачка д) Поште Српске а.д. Бања Лука 1553,40 КМ 07.03.2016
18. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за фебруар 2016 год. Члан 10. Став (1) Тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 14967,08 КМ 08.03.2016
19. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за фебруар 2016 год. Члан 10. Став (1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 468,09 КМ 09.03.2016
20. услуге

Телекомуникационе услуге за

фебруар 2016 год.

Члан 10. Став (1) Тачка д) МТЕЛ а.д. Бања Лука 1454,92 КМ 10.03.2016
21. услуге Геодетско-катастарске услуге - Промјена насловних страна, Упис предбиљежбе у ЗК Члан 10. Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 470,00 КМ 14.03.2016
22. услуге Геодетско-катастарске услуге - Израда преписа, пос.листова и копије кат.плана Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 91,00 КМ 01.04.2016
23. услуге Набавка услуга оглашавања-објаве обавјештења о додјели уговора у Службеном гласнику БиХ Члна 10.Став (1) Тачка д) ЈП НИО "Службени лист БиХ" Сарајево 83,76 КМ 11.04.2016.
24. услуге Набавка услуга оглашавања-објаве обавјештења о додјели уговора у поступку јавне набавке услуга Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈП НИО "Службени лист БиХ" Сарајево 83,76 КМ 21.04.2016.
25. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за март 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 356,21 КМ 06.04.2016
26. услуге Геодетско-катастарске услуге - књижење некретнина Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 111,93 КМ 06.04.2016
27. услуге Поштанске услуге за март 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Поште Српске а.д. Бања Лука 1.148,00 КМ 07.04.2016
28. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец март 2016 год. Члан 10.Став(1) Тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 14.000,00 КМ 07.04.2016
29. услуге Телекомуникационе услуге за март 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Мтел а.д. Бања Лука 1.567,67 КМ 07.04.2016
30. услуге Геодетско-катастарске услуге - Израда преписа Листова непокретности и ЗКУ Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 75,00 КМ

19.04.2016

31. робе Службени гласник РС на ЦД-у за 2014 и 2015 год. Члан 10.Став (1) Тачка д)

ЈУ "Службени гласник РС"

Бања Лука

34,06 КМ 21.04.2016
32. услуге Поштанске услуге за април 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Поште Српске а.д. Бања Лука 617,20 КМ 10.05.2016
33. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за април 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 656,17 КМ 10.05.2016
34. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за април 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 12.618,57 КМ 10.05.2016
35. услуге

Телекомуникационе услуге за април

2016 год.

Члан 10.Став (1) Тачка д) Мтел а.д. Бања Лука 1.407,51 КМ 12.05.2016
36. услуге Геодетско-катастарске услуге - Уплањење објекта социјалног становања Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 112,00 КМ

16.05.2016

37. услуге Геодетско-катастарске услуге - Израда преписа и копије катастарског плана Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 254,00 КМ 17.05.2016
38. услуге Геодетско-катастарске услуге - Формирање грађевинске парцеле Члан 10.Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Братунац 67,00 КМ 26.05.2016
39. усллуге објава извјештаја о стању дуга и гаранцијама општине Братунац на дан 31.12.2015.год. у Службеном Гласнику РС Члан 10.Став (1) Тачка д)

ЈУ Службени гласник РС Бања Лука

76,92 КМ 24.05.2016.
40. услуге објава јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи Братунац Члан 10. Став (1) Тачка д) ЈУ Службени Гласник РС Бања Лука 491,45 КМ 27.05.2016.
41. услуге Геодетско-катастарске услуге - Уплањење објеката Члан 10. Став (1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове,ПЈ Братунац 240,00 КМ 13.06.2016
42. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финанисра Општинска управа Братунац, за мај 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) РЈ "Електродистрибуција" Братунац 9719,01 13.06.2016
43. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мај 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац 368,53 13.06.2016
44. услуге Телекомуникационе услуге за мај 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Мтел ад Бања Лука 1509,39 13.06.2016
45. услуге Поштанске услуге за мај 2016 год. Члан 10.Став (1) Тачка д) Поште Српске ад Бања Лука 430,07 13.06.2016