Актуелно:
Општина Братунац
Анкета о задовољству грађана за 2013. годину

Анкета о задовољству грађана за 2013. годину


Одговор на ово питање је обавезан!
  1. Јесте ли задовољни сљедећим услугама, у мјесту којем живите?

ЗадовољанДјелимично задовољанНезадовољан
Путеви и улице
Спортски и објекти за рекреацију
Трговине и услуге
Здравство
Расположивост радних мјеста
Културна догађања
Социјалне услуге
Школе
Јавна сигурност
Услови становања
Водовод и канализација

Одговор на ово питање је обавезан!
  1. Према ваšем миšљењу, šто би требала опšтина учинити као подрšку привредном развоју?
ОбавезноПотребноНисам сигуранНекорисноНије потребно
Продати некретнине које су у власништву општине
Поједноставити процедуре
Привући инвеститоре

Одговор на ово питање је обавезан!
  1. Колико често добијате информације о догађањима у ваšој опšтини или МЗ?

ЧестоПонекадНикад
Локалне радиостанице
Интернет
Локалне новине
Разговори са предсједницима Мјесних заједница
Разговори са породицом и пријатељима
Разговори са одборницима СО-е
ТВ

Одговор на ово питање је обавезан!
  1. Слажете ли се са сљедећим тврдњама?

Слажем сеДјелимично се слажемНе слажем се
Добро сам информисан о догађајима у својој заједници.
Задовољан сам својом финансијском ситуацијом.
Утичем на догађаје у својој мјесној заједници.
Хтио бих више знати о догађајима у својој општини.
Задовољан сам својим животом у мјесту у којем живим.

Одговор на ово питање је обавезан!
  1. Које процесе би опšтинска управа требало да покрене како би се повећао ваš утицај на доноšење одлука локалне управе?
ЧестоПонекадНикад
Одржати јавне расправе
Повећати учешће грађана у савјетодавним тијелима, радним групама и групама за рад на активностима.
Повећати утјецај невладиних организација и удружења на доношење одлука општинске управе.
Повећати утицај мјесних одбора на одлуке општине.