Aktuelno:
Opština Bratunac
Upitnik o zadovoljstvu korisnika za 2013. godinu
U cilju unapređenja međusobne saradnje i stvaranja partnerskog odnosa, poboljšanja kvaliteta naših usluga i poboljšanja efikasnosti sistema kvaliteta molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

Upitnik o zadovoljstvu korisnika za 2013. godinu


Odgovor na ovo pitanje je obavezan!
  1. Dosadašnja saradnja

LošaDobraIzuzetna
Dosadašnja saradnja

Odgovor na ovo pitanje je obavezan!
  1. Brzina pružanja usluga

Često kašnjenjeUglavnom na vrijemeUvijek na vrijeme
Brzina pružanja usluga

Odgovor na ovo pitanje je obavezan!
  1. Cijene usluga

VisokeSrednjePrihvatljive
Cijene usluga

Odgovor na ovo pitanje je obavezan!
  1. Rješavanje žalbi i prigovora

SporoZadovoljavaEfikasno
Rješavanje žalbi i prigovora

Odgovor na ovo pitanje je obavezan!
  1. Profesionalnost zaposlenih

SlabaZadovoljavajućaIzuzetna
Profesionalnost zaposlenih

Odgovor na ovo pitanje je obavezan!
  1. Kvalitet usluga

NizakSrednjiVisok
Kvalitet usluga