Aktuelno:
Opština Bratunac
Anketa o zadovoljstvu građana za 2013. godinu

Anketa o zadovoljstvu građana za 2013. godinu


Odgovor na ovo pitanje je obavezan!
  1. Jeste li zadovoljni sljedećim uslugama, u mjestu kojem živite?

ZadovoljanDjelimično zadovoljanNezadovoljan
Putevi i ulice
Sportski i objekti za rekreaciju
Trgovine i usluge
Zdravstvo
Raspoloživost radnih mjesta
Kulturna događanja
Socijalne usluge
Škole
Javna sigurnost
Uslovi stanovanja
Vodovod i kanalizacija

Odgovor na ovo pitanje je obavezan!
  1. Prema vašem mišljenju, što bi trebala opština učiniti kao podršku privrednom razvoju?
ObaveznoPotrebnoNisam siguranNekorisnoNije potrebno
Prodati nekretnine koje su u vlasništvu opštine
Pojednostaviti procedure
Privući investitore

Odgovor na ovo pitanje je obavezan!
  1. Koliko često dobijate informacije o događanjima u vašoj opštini ili MZ?

ČestoPonekadNikad
Lokalne radiostanice
Internet
Lokalne novine
Razgovori sa predsjednicima Mjesnih zajednica
Razgovori sa porodicom i prijateljima
Razgovori sa odbornicima SO-e
TV

Odgovor na ovo pitanje je obavezan!
  1. Slažete li se sa sljedećim tvrdnjama?

Slažem seDjelimično se slažemNe slažem se
Dobro sam informisan o događajima u svojoj zajednici.
Zadovoljan sam svojom finansijskom situacijom.
Utičem na događaje u svojoj mjesnoj zajednici.
Htio bih više znati o događajima u svojoj opštini.
Zadovoljan sam svojim životom u mjestu u kojem živim.

Odgovor na ovo pitanje je obavezan!
  1. Koje procese bi opštinska uprava trebalo da pokrene kako bi se povećao vaš uticaj na donošenje odluka lokalne uprave?
ČestoPonekadNikad
Održati javne rasprave
Povećati učešće građana u savjetodavnim tijelima, radnim grupama i grupama za rad na aktivnostima.
Povećati utjecaj nevladinih organizacija i udruženja na donošenje odluka opštinske uprave.
Povećati uticaj mjesnih odbora na odluke opštine.