Поништење поступка јавне набавке

Аутор Администратор дана .

На основу члана 50. Статута општине Братунац-пречишћен текст (Сл.Билтен општине Братунац бр.04/2005) и члана 2 Одлуке о поништњу поступка јавне набавке за одржавање водоводне мреже, пумпе, мини багера и приколице 02-020-187/14 од 08.06.2016.год. Начелник општине објављује:

П О Н И Ш Т Е Њ Е 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ, ПУМПЕ, МИНИ БАГЕРА И ПРИКОЛИЦЕ


                 Поништава се поступак јавне набавке опреме за одржавање водоводне мреже, пумпе, мини багера и приколице бр.02-020-187/14, за који је објављен Позив за достављање понуда (ИФБ) у дневном листу „Глас Српске“ и на веб страници општине Братунац www.opstinabratunac.com дана 11.04.2016. год., јер је дошло до неправилности у поступку које су спречиле поштену тржишну утакмицу.


Број: 02-020-187/14                                                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Братунац, 15.06.2016.год.                                                                                          Недељко Нлађеновић,дипл.инж.маш.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници