ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ У ПОСТУПКУ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Аутор Рада Веселиновић дана .

Обвјештење о набавци у постпуку конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну набавку услуга "Опремање спортске дворане сајамским штандовима и изнајмљивање система за хлађење и провјетравање сајамског простора" може се преузети ОВДЈЕ