Обавјештење о набавци у отвореном поступку набавке роба за АД "Градска чистоћа" Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Обавјештење о набавци у отвореном поступку набавке роба за АД "Градска чистоћа" Братунац "Набавка и испорука два специјална теретна моторна возила за сакупљање и одвоз отпада на подручју општине Братунац" може се преузети ОВДЈЕ

Сажетак обавјештења о набавци може се преузети ОВДЈЕ