Одлуке за 2017. годину

Аутор Администратор дана .

Р. Б

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ

1. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-дигитални, бежични, фиксни телефони 16.01.2017.
2. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба - природног цвијећа за потребе Општинске управе Братунац у 2017.год. 17.01.2017.
3. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба- гума за грађевинску машину комбиновани ровокопач  27.01.2017.
4. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања радника и имовине Општинске управе Братунац 27.01.2017.
5. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања службеника Општинске управе Братунац 30.01.2017.
6. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одвоза отпада из просторија зграде општине Братунац и зграде ТВЈ Братунац 30.01.2017.
7. Одлука и избору најповољнијег понуђача за набавку роба-средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и нбавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и слично 31.01.2017.
8. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи-Жлијебац 31.01.2017.
9. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усаврашавања службеника Општиснке управе Братунац 09.02.2017.
10.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-електричних конвектора за потребе Општинске управе Братунац  16.02.2017.
11. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга поправке грејних топова 16.02.2017.
12. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вулканизерских услуга и услуга прања моторних возила Општинске управе Братунац 16.02.2017.
13. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања и техничког прегледа  моторних возила Општинске управе Братунац 24.02.2017. 
14. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за потребе Територијалне ватрогасне јединице Братунац 27.02.2017.
15. Одлуа о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга надзора над израдом шумско привредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Братунац за период од 01.01.2017. до 31.12.2026. године 02.03.2017.
16. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одобравања кредита за кредитно задужење општине братунац у сврху финансирања капиталних пројеката  02.03.2017.
17. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве јавног огласа у дневном листу  02.03.2017.
18. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга обајве Јавног конкурса у дневном листу 02.03.2017.
19. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праћења значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац путем телевизије 13.03.2017.
20. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 13.03.2017.
21. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и поправки моторних возила у власништву Општинске управе Братунац 17.03.2017.
22. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и чишћења јавних површина на подручју општине Братунац  20.03.2017.
23. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праења значајних активности и догађаја путем локалног радија 27.03.2017.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Интервју саНедељком Млађеновићем

Уредници