Одлуке за 2018. годину

Аутор Администратор дана .

Р. Б

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ

 1. Одлука о избору најповољнљијег понуђача за набавку услуга превоза ученика  18.01.2018. 
2. Одлука о избору најповољнијег понуђча за набавку услуга осигурања радника и имовине 23.01.2018.
3. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -течног горива, уља и остале пратеће опреме за моторна возила  24.01.2018.
4. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набвку роба -грејног топа за потребе Општинске управе Братунац  26.01.2018.
5. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова на уређењу спортске дворане у Братунцу 31.01.2018.
6. Одлука о поништењу поступка набавке услуга израде главног пројекта за изградњу стамбеног објекта Ст+П+3 06.02.2018.
7. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за стручно усавршавање службеника Општинске управе Братунац 07.02.2018.
8. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба -средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.
12.02.2018. 
9. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одвоза отпада из просторија згарде општине Братунац и ТВЈ Братунац 12.02.2018.
10. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба-природног цвијећа за потребе Општинске управе Братунац 15.02.2018.
11. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку вулканизерских услуга и услуга прања моторних возила у власништву Општинске управе Братунац  20.02.2018.
12. Одлука о избору најповољнијег понуђача за нбавку услуга објаве Јавног позива у дневном листу 22.02.2018.
13. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде главног пројекта за изградњу стамбеног објекта Ст+П+3 26.02.2018.
14. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга медијског праћења значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац путем телевизије 28.02.2018.
15. Одлука о избору најповољнијег понуђча за набавку услуга осигурања и техничког прегледа моторних возила Општинске управе Братунац  05.03.2018. 
16. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања возила Општинске управе Братунац 19.03.2018.
17. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку грађевинско-занатских радова за санацију пода у стамбеном објекту Салиховић Омера 19.03.2018.
18. Одлука о избору нјповољнијег понуђча за набавку услуга одржавања и чишћења јавних површина на подручју општине Братунац  21.03.2018. 
19. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Братунац 27.03.2018.
20. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга објаве Јавног огласа у дневном листу 30.03.2018.
21. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сервисирања и одржавања противпожарних и изолационих апарата 10.04.2018.
22. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова изградње водовода у МЗ Кравица 11.04.2018. 
23. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку угоститељских услуга за потребе Општинске управе Братунац 18.04.2018.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Интервју саНедељком Млађеновићем

Уредници