НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ЗЈН ЗА 2018. ГОДИНУ

Аутор Администратор дана .

 

Број набавке  Врста уговора  Назив предмета уговора  Услови из Закона за примјену изузећа Назив и сједиште понуђача коме је додијељен уговор  Вриједност уговора без ПДВ-а у КМ Датум закључења уговора/доставе рачуна
 1. робе  Полугодишња претпалта з Службени Гласник БиХ Члан 10. Став 1) Тачк Д)  ЈП НИО Службени лист БиХ   102,56 КМ 30.01.2018.
2. робе Годишња претплата за штампано и интернет издање Службеног Гласник РС  Члан 10. Став 1) Тачк Д)  ЈУ Службени Гласник РС 1722,22 КМ 23.02.2018.
3. услуге Издавање листова непокретности и з.к.извадака Члан 10. Став 1) Тачк Д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  195,00 КМ 07.02.2018.
4. услуге Обнова лиценци  Члан 10. Став 1) Тачк Д) Савез рачуновођа и ревизора РС 85,47 КМ 01.02.2018.
5. робе Годишња претплата на часопис Финрар за 2018.год. Члан 10. Став 1) Тачк Д) Финрар доо 252,14 КМ 08.02.2018.
6. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец јануар 2018 год.- Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЈП "Рад" Братунац 630,92 КМ 08.02.2018.
7. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец јануар 2018. год Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  18.838,71 КМ 14.02.2018.
8. услуге

Телекомуникационе услуге за мјесец  јануар 

2018 год.

Члан 10. Став 1) Тачк Д) АД "М-тел" Бања Лука 1.385,72 КМ 12.02.2018.
9. услуге  поштанске услуге за мјесец јануар 2018.год. Члан 10. Став 1) Тачк Д) АД "Поште Српске" Бања Лука 555,00 КМ 08.02.2018.
10. услуге

Телекомуникационе услуге за мјесец  фебруар

2018 год.

Члан 10. Став 1) Тачк Д) АД "М-тел" Бања Лука 1552,06 КМ 13.03.2018.
11. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец фебруар 2018. год Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЈП "Рад" Братунац 183,21 КМ 07.03.2018.
12. услуге поштанске услуге за мјесец фебруар 2018.год. Члан 10. Став 1) Тачк Д) АД "Поште Српске" Бања Лука 618,07 КМ 08.03.2018.
13. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец фебруар 2018 год.- Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  16547,18 КМ 08.03.2018.
14. услуге објава обавјештења о додјели уговора у СЛ.Гласнику БиХ Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЈП НИО Службени лист БиХ  83,76 КМ 16.03.2018.
15. услуге објава обавјештења о додјели уговора у СЛ.Гласнику БиХ Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЈП НИО Службени лист БиХ  83,76 КМ 16.03.2018.
16. услуге Послови противградне заштите Члан 10. Став 1) Тачк Д) ЈП "Противградна превентива РС" Градишка 18.000,00 КМ  

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Интервју саНедељком Млађеновићем

Уредници