Набавке изузете од ЗЈН за 2019. годину

Аутор Администратор дана .

Број набавке  Врста уговора  Назив предмета уговора  Услови из Закона за примјену изузећа Назив и сједиште понуђача коме је додијељен уговор  Вриједност уговора без ПДВ-а у КМ Датум закључења уговора/доставе рачуна
 1. услуге  објава обавјештења о додјели уговора у Службеном Гласнику БиХ члан 10. став 1. тачка д) ЈП НИО "Службени лист БиХ" Срајево  83,76 КМ

13.01.2019.

2. робе Годишња претплата на часопис "Финрар" за 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) ДОО "Финрар" Бања Лука 252,14 КМ 25.01.2019.
3. услуге издавање извода из катастра непокретности  члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 30,00 КМ 30.01.2019.
4. услуге идавње извода из катастра непокретности члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 15,00 КМ 30.01.2019.
5. услуге Услуга објаве јавног конкурса у Службеном гласнику РС члан 10. став 1. тачка д) ЈУ "Службени Гласник РС" Бања Лука 316,24 КМ 23.01.2019.
6. услуге услуге обнове лиценце за сертификоване рачуновође члан 10. став 1. тачка д) Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске  68,38 КМ 24.01.2019.
7. услуге услуге противградне заштите за 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) ЈП Противградна превентива РС АД Градишка 18.000,00 КМ 22.01.2019.
8. услуге  Телекомуникационе услуге за мјесец  јануар 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) Мтел АД Бања Лука 1.629,18 КМ 26.02.2019.
9. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  јануар 2019.год. члан 10. став 1. тачка д)

ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина

РЈ "Електродистрибуција" Братунац

21.562,76 КМ 07.02.2019.
10. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  јануар 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) ЈП "Рад" Братунац 154,46 КМ 08.02.2019.
11. услуге Поштанске услуге за мјесец јанур 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) Поште Српске АД Бања Лука 504,30 КМ 27.02.2019.
12. услуге Издавање листова непокретности, земљишно књижних извадака и идентификација парцела члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 349,00 КМ 12.02.2019.
13. услуге Објава обавјештења о набавци у Службеном Гласнику БиХ  члан 10. став 1. тачка д) ЈП НИО "Службени лист БиХ" Срајево  83,76 КМ 11.02.2019.
14. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  фебруар 2019.год. члан 10. став 1. тачка д)

ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина

РЈ "Електродистрибуција" Братунац

18.231,13 КМ 11.03.2019.
15. услуге Телекомуникационе услуге за мјесец  фебруар 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) Мтел АД Бања Лука 1556,35 КМ 15.03.2019.
16. услуге Поштанске услуге за мјесец фебруар 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) Поште Српске АД Бања Лука  345,00 КМ 07.03.2019.
17. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  фебруар 2019.год. члан 10. став 1. тачка д) ЈП "Рад" Братунац 144,49 КМ 07.03.2019.
18. услуге Издавање копије катастарског плана и посједовних листова члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 62,00 КМ 13.03.2019.
19. услуге Услуге књижења у катастарском операту члан 10. став 1. тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц 59,82 КМ 13.03.2019.
14. услуге Објава обавјештења о набавци за поступак јавне набавке у Службеном Гласнику БиХ члан 10. став 1. тачка д) ЈП НИО "Службени лист БиХ" Срајево  83,76 КМ 20.03.2019.
15. РОБЕ Набавка штампаног и интернет издања Службеног Гласника Републике Срспке -годишња претплата за 2019 члан 10. став 1. тачка д) ЈУ "Службени Гласник РС" Бања Лука 1.722,22 КМ 25.03.2019.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници