Набавке изузете од ЗЈН за 2017. годину

Аутор Администратор дана .

Број набавке  Врста уговора  Назив предмета уговора  Услови из Закона за примјену изузећа Назив и сједиште понуђача коме је додијељен уговор  Вриједност уговора без ПДВ-а у КМ Датум закључења уговора/доставе рачуна
1.  услуге  Набавка послова противградне заштите за подручје општине Братунац у 2017.години Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП "Противградна превентива РС" АД Градишка   18.000,00 КМ 03.01.2017.
2. услуге Телекомуникационе услуге за  јануар  2017 год Члан 10. Став 1) Тачка д) Мтел АД Бања Лука 1.442,11 КМ 10.02.2017.
3. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за јануар 2017 год.
Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац  533,34  КМ 03.02.2017.
4. робе Полугодишња претплата за службени лист БиХ Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ  Ново Сарајево 102,56 КМ 24.01.2017.
5. услуге објава обавјештења о набавци у службеном Гласнику БиХ за отворени поступак јавне набавке  Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ  Ново    Сарајево 83,76 КМ 24.01.2017.
6. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  јануар 2017 год Члан 10. Став 1) Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  АД Бијељина 19.298,00 КМ 08.02.2017.
7. услуге Поштанске услуге за јануар 2017.год. Члан 10. Став 1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука 412,80 КМ 08.02.2017.
8. робе  Годишњ претплта за Службени Гласник РС  Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈУ Службени Гласник РС Бања Лука 1.722,22 КМ 24.02.2017.
9. услуге Услуге кориштења поштанског фаха Члан 10. Став 1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука  100,00 КМ 02.03.2017.
10. услуге Објава Јавног огласа за избор и именовање два члана Општинске изборне комисије Братунац у Службеном гласнику РС Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈУ Службени Гласник РС  Бања Лука 384,62 КМ 02.03.2017.
11. услуге Објава јавног конкурса за избор и именовање секретра СО-е Братунац и начелника одјељења Општинске управе Братунац у Службеном гласнику РС Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈУ Службени Гласник РС  Бања Лука 555,56 КМ 02.03.2017.
12.  услуге Телекомуникационе услуге за  фебруар  2017 год Члан 10. Став 1) Тачка д) Мтел   АД Бања Лук  1.566,47 КМ 10.03.2017.
13. услуге Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец  фебруар 2017 год Члан 10. Став 1) Тачка д) ЗЕДП "Електро-Бијељина"  АД Бијељина 16.702,71 КМ 09.03.2017.
14. услуге Поштанске услуге за фебруар  2017.год. Члан 10. Став 1) Тачка д) Поште Српске АД Бања Лука  309,08 КМ 08.03.2017.
15. услуге Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за фебруар  2017 год. Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП "Рад" Братунац  498,90 КМ 07.03.2017.
16. услуге бјава обавјештења о набавци у службеном Гласнику БиХ за отворени поступак јавне набавке  Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ  Ново    Сарајево 83,76 КМ 10.03.2017.
17. услуге  бјава обавјештења о додјели уговора у службеном Гласнику БиХ за преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци  Члан 10. Став 1) Тачка д) ЈП НИО Службени лист БиХ  Ново    Сарајево 83,76 КМ 17.03.2017.
18. Услуге Израда плана за локалитет нови мост Братунац-Љубовија Члан 10. Став 1) Тачка д) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове  Бања Лука 190,00 КМ 14.03.2017.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Интервју саНедељком Млађеновићем

Уредници