Проведени поступци по ЗЈН за 2017. годину

Аутор Администратор дана .

Поштовани грађани,

          У складу са одредбама  Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник БиХ бр.56/15), који је донио Савјет министара БиХ, на приједлог Агенције за јавне набавке БиХ, општина Братунац ће након доставе извјештаја о поступку јавне набавке Агенцији за јавне набавке БиХ, на овој интернет страници објављивати основне елементе уговора за поступке јавних набавки, као и све измјене уговора до којих дође у току реализације уговора.

             Објаве основних елемената уговора вршиће се на прописаном обрасцу.

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Редни број

Опис и ознака по ЈРЈН

Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки

Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму

1.назив,

2.ИД број,

3. мјесто

Основни елементи уговора/оквирног споразума 1.вриједност,

2.период трајања

3.рок извршења,

4.рок плаћања,

5.гарантни период

Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене

Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума

Датум закључивања уговора/оквирног споразума

Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност

Напомена

(образложење)

1.

 03121210-0   цвјетни аранжмани 

набавка и испорука природног цвијећа за потребе Општинске управе Братунац у 2017.години

 133-8-1-11/17

директни споразум

 1.СЗТР Цвјећара "Мимоза"

2.4500868100009

3.Братунац

 1.  1.450,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 2 дана од добијања сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

     19.01.2017.    
2.

65000000 комуналне услуге

услуге одвоза отпада из зграде општине Братунац и ТВЈ Братунац

133-8-2-10/17

директни споразум

1. АД "Градска чистоћа" 

2.4401438580009

3. Братунац

1.   3.776.40 КМ

2.  12 мјесеци

3.  

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    01.02.2017.    
3.

60000000-8  превозне услуге

услуге превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи-Жлијебац

133-8-2-12/17   директни споразум 

1. ДОО "Роћко" 

2. 4401438150004

3. Братунац

1.  1.70,00 КМ

2. 5 мјесеци

3. превоз се врши сваким радним даном 

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    01.02.2017.    
4.

34352000-9 гуме за висока оптерећења

набавка гума за грађевинску машину комбиновани ровокопач

133-8-1-13/17 

директни споразум

1.ТЗР "Пнеуматик" 

2.4508444390008

3. Братунац

1.  1.487,20 КМ

2. 10 дана

3.10 дана

4. 30 дана

5.

    30.01.2017.    

5. 

 

66510000-8  услуге осигурања

услуге осигурања радника и имовине

133-8-2-14/17 

директни споразум

1. АД "Атос осигурање"

2.4400423690006

3. Бијељина

1.   1.522,85 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне полисе

5.

    30.01.2017.    
6. 15000000-8 храна,пиће,дуван и сродни производи 39830000-9 производи за чишћење

133-7-1-4/17

конкурентски захтјев за достављање понуде

1. ТР "Роле" 

2.4507940590002

3. Братунац

1.  15.968,10 КМ

2. 12 мјесеци

3. 24 часа од добијања сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. 

    08.02.2017.    

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Интервју саНедељком Млађеновићем

Уредници