ИЗЈАВА О МИСИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Оља Чучић дана .

На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, и члана 67. Статута Општине Братунац ( „Службени гласник Општине Братунац“ број:10/17 ,сходно одредбама члана 7. Тачка 3. Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске („ Службени гласник Републике Српске“ број 91/16), тачке 22.2 Упутства о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике Српске „ број 99/17) , те тачке 4.Плана рада за успостављање и развој система финансијског управљања и контроле за 2018.годину,Начелник Општине Братунац

д а ј е

И З Ј А В У

О МИСИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Мисија Општине Братунац је да кроз врхунски квалитет услуга максимално ефикасно испуњава потребе и очекивања наших грађана и свих оних који су упућени на нашу Општину, и да при томе задовољи законске и друге захтјеве свих осталих заинтересованих страна.Општинска управа, установе и предузећа на подручју oпштине се организују и дјелују као сервис грађана чији се рад заснива на принципима економичности, ефикасности, дјелотворности и јавности рада у извршавању њихових надлежности.

У циљу развоја локалне заједнице,Општина Братунац свој рад усмјерава и реализује на законит и транспарентан начин, подстицањем развоја привреде кроз стварање повољног привредног амбијента,обезбијеђењем здраве животне средине, развојем спорта и културе, осигурањем адекватне социјалне заштите и обезбјеђењем основних људских права и слобода.

Ову Изјава ће се објавити и у „Службеном гласнику Општине Братунац“ .

Број.:02-020-63/18

Братунац                                                                                                                                  

Датум: 04.07.2018.

                                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                      Недељко Млађеновић,дипл.инг.маш.   с.р.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

У складу са чланом 29. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) Одјељење за финансије Општинске управе Братунац доставља свим корисницима буџета општине Братунац Упутство за припрему буџета Општине Братунац за 2018. годину.
 
У циљу израде Нацрта буџета општине Братунац сви буџетски корисници (потрошачке јединице), одјељења и одсјеци су дужни да, примјеном члана 30, а у складу са чланом 25. поменутог Закона, сачине свој буџетски захтјев (приједлог финансијског плана) за наредну годину и доставе га Одјељењу за финансије.
 
Крајњи рок за достављање буџетских захтјева је 15.09.2017. годиие. У случају непоштовања рокова из буџетског календара, предвиђене су санкције по члану 64. поменутог Закона.
 
За ниже буџетске кориснике који буџетске захтјеве достављају ресорном Одјељењу рок за доставу је 08.09.2017године.
 
Буџетски захтјев корисника, који послује као самостални правни субјект, у складу са посебним прописом (Законом о јавним предузећима, Законом о систему јавних служби и др), треба претходно да буде одобрен од стране надлежног органа (Управног одбора и сл), у складу са његовим Статутом.
 
Буџетски корисници су дужни да се придржавају утврђене висине буџетског оквира( у финансијским плановима за 2018.годину,односно буџетски оквир за 2018.годину треба да износи колико и оквир буџета за 2017.годину прије укључивања кредитних средстава и трансфера који су ребалансом буџета укључени).Потрошачке јединице које су имале на располагању средства по основу кредита и трансфера у финансијски план за 2018годину иста не укључују и не распоређују у потрошњу.
 
Овјерени буџетски захтјеви се достављају Одјељењу за финансије и електронски на e- mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 
Упутство са прилозима можете преузети ОВДЈЕ
 
За све додатне информације можете се обратити на телефон 056/410-480
( Радмила Тешић-шеф Одсјека  за буџет у Одјељењу за финансије).
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници