ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ "ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА" БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

ЈАВАНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ "ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА" БРАТУНАЦ

На основу члана 8.Закона о министарским,владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,број:41/03) и Oдлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ „Туристичка организација“ Братунац, бр.01-022-23/19 од 27.02.2019. године, Скупштина општине Братунац расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ "Туристичка организација" Братунац.

Текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЈЕ.