JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu sistema za navodnjavanje maline

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja opštine Bratunac koji se odnose na podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju  i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Bratunac i NVO „Caritas Švajcarske“, broj:02/1-30-63/19  kojim su osigurana donatorska sredstva od strane  „Caritas Švajcarske“ 30%, Opštine Bratunac 30% i vlastitog učešća korisnika 40%, u cilju smanjenja rizika od katastrofa utucajem suše kroz nabavku sistema za navodnjavanje maline na području opštine Bratunac, Načelnik opštine raspisuje:
 
JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu sistema za navodnjavanje maline
 
 
PRAVO UČEŠĆA
Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja opštine Bratunac  koje posjeduju zasade maline ili njihovi uži članovi porodice.
 
USLOVI ZA DODJELU SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE
Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:
1. da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
2. da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava  ili će pokrenuti postupak upisa, a što će potvrditi ovjerenom izjavom da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava  prije dodjele sistema za navodnjavanje,
3. da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik zasada maline površine 1.000m2 i više,
4. da  u blizini zasada ima dostupnu vodu za navodnjavanje,
5. da sufinansira 40% od nabavne cijene sistema za navodnjavanje,
6. prednost prilikom odabira će imati korisnici koji u prethodnih 5 godina nisu ostvarili pravo na dobijanje sistema za navodnjavanje
 
Opština Bratunac i Caritas Švajcarske su nosioci aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.
 
Kompletan tekst Javnog poziva može se preuzeti OVDJE 
 
Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje-dodjelu sistema za navodnjavanje putem sufinansiranja može se preuzeti OVDJE
 
Izjava uz Javni poziv može se preuzeti OVDJE 
 
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници