ДВАДЕСЕТА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

НАЈАВА 20. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

                 20. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

заказана је за дан 25.06.2019. године (уторак)

са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

За сједницу предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 1. УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА ДЕВЕТНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕТХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-е
 3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗГРАДЊИ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
 4. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У БРАТУНЦУ
 5. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ
 6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВД НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ
 7. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ
 8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ
 9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 10. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВД ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 11. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 12. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 13. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ГОДИШЊЕ ПАУЗЕ У РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
 14. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА