Одржана јавна расправа одабира приоритетних области предстојећег јавног позива за општину братунац у ReLOaD пројекту

Аутор Рада Веселиновић дана .

20190619 131955

У просторијама скупштинске сале данас је одржана јавна расправа за одабира приоритетних области Јавног позива на подручју општине Братунац за 2019.годину, у склопу Регионалног програма јачања локалне демократије на Западном Балкану  (ReLOaD), које финансира Европска унија а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у сарадњи са Општином Братунац.
 
Јавној расправи присуствовали су представници девет  организација цивилног друштва са подручја општине Братунац.
 
На Јавној расправи извршена је презентација динамике Јавног позива за подршку пројектима организација цивилног друштва у оквиру ReLOaD, те вођена дискусија приједлога приоритетних области предстојећег Јавног позива за Општину Братунац у  ReLOaD пројекту за 2019. годину. 
 
У складу са развојним циљевима Општине Братунац који су наведени у Стратегији одрживог развоја општине Братунац 2017-2022.год. дискусија је вођена за за следеће приоритетне области:
 
1. Подршка спортским активностима 
1.1. Укључивање дјеце и омладине у спортским активностима у руралним подручјима општиине Братунац
1.2. Омасовљавање спортских и рекреативних активности у руралним подручјима општине Братунац
 
2. Заштита здравља 
2.1. Организација и спровођење активности за превенцију и рано откривање обљења код становништва у руралним подручјима општине Братунац
2.2. Едукација младих о болестима зависности и опасностимамодерног доба
 
3. Унапређено стање животне средине
3.1. Подршка процесима који воде ка еколошки одрживом управљању ресурсима
3.2.Спровођење активности које имају за циљ подизање свијести становништва о проблемима заштите животне средине и одрживог развоја
 
4. Унапређена пољопривреда и рурални развој
4.1. Активности едукације и развоја вјештина за кориснике организација цивилног друштва из области руралног развоја и пољопривредне производње
 
20190619 131752