ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СТАРЕ ЧАМОВЕ ГРАЂЕ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („СЛ.Гласник РС“ бр. 97/16), члана 67. Статута општине Братунац („Сл.Глсаник општине Братунац“ бр.10/17) и  Одлуке о продаји старе чамове грађе на објекту Циглане и зграде Општине путем поступка лицитације системом затворених понуда бр.02-020-218/19 од 01.07.2019.год., Начелник општине објављује:
 
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРОДАЈУ СТАРЕ ЧАМОВЕ ГРАЂЕ ПУТЕМ ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ 
СИСТЕМОМ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА
 
 
I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ПРОДАЈЕ 
 
На објекту Циглане у МЗ Моштанице, општина Братунац и згради општине Братунац у Братунцу, која је предвиђена за рушење,  налази се употребљива стара чамова грађа коју општина Братунац намјерава продати с циљем прикупљања средстава за изградњу нове зграде општине Братунац.
 
Да би се извршила куповина грађе потребно је да купац о свом трошку употребљиву грађу  ручно и машински демонтира са објеката Циглане и општине Братунац без оштећења и уредно сложи  уз објекте. 
 
Након демонтаже утврдиће се стварна количина грађе обрачуном  по м3 демонтиране грађе. Утврђивање стварне количине грађе за продају вршиће овлаштени представник купца и комисија  коју одреди Начелник Општине. Процијењена количина грађе је 130 м3.
 
Понуда се доставља за 1м3 демонтиране грађе. У понуђену цијену грађе укључени су и трошкове демонтаже грађе и одвоза.
 
Почетна цијена грађе по 1 м3: 97,00 КМ
 
Комплетан текст Јавног огласа може се преузети  ОВДЈЕ
 
Образац за подношење понуде може се преузети ОВДЈЕ
 
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници