ОДЛУКA О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу расписаног Јавног пoзива oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa / нeвлaдиним oргaнизaциjaмa зa прeдajу приjeдлoгa прojeкaтa бр.02-020-182/19, објављеном на веб страници општине Братунац дана  20.05.2019.год.и проведеног  поступка оцјене пројектних приједлога, Начелник општине Братунац донио је Одлуку о расподјели средстава за финансирање пројеката организација цивилног друштва.
 
Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката организација цивилног друштва може се преузети ОВДЈЕ