ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАЈУСПЈЕШНИЈЕ СТУДЕНТЕ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Број: 02-020-260/19
Датум: 15.08.2019.год.
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАЈУСПЈЕШНИЈЕ СТУДЕНТЕ
 
Поводом Дана Општине Братунац ,Начелник Општине ће у Скупштинској сали 25.09.2019.г. уручити 6 ( шест ) новчаних награда најуспјешнијим студентима државних факултета Првог циклуса студија са просјечном оцјеном 9 ( девет ) и више.
               Новчане награде ће се додјелити најуспјешнијим студентима у 6 категорија:
-       најуспјешнији студент ПРВЕ године – награда 200КМ
-       најуспјешнији студент ДРУГЕ године – награда 200 КМ
-       најуспјешнији студент ТРЕЋЕ године – награда 200 КМ
-       најуспјешнији студент ЧЕТВРТЕ године – награда 200 КМ
-       најуспјешнији студент ПЕТЕ године – награда 200 КМ
-       најуспјешнији студент ШЕСТЕ године – награда 200 КМ
 
Овим путем позивамо све студенте са подручја општине Братунац који испуњавају услове из Јавног позива, да Пријаве са кратком биографијом, фотокопијом прве странице Индекса ,фотокопијом личне карте и Увјерењем факултета о положеним испитима са изведеном просјечном оцјеном за све претходне године студирања, доставе најкасније до 15.09.2019.године у Шалтер салу, са назнаком „ Јавни позив за најуспјешније студенте “
 
             Право учешћа у Јавном позиву имају студенти који испуњавају сљедеће услове:
просјек оцјена 9 и више
да су студенти Првог циклуса државних факултета
да нису обнављали ниједну годину студирања
лична карта издата у Братунцу
 
Студенти који буду испуњавали услове из Јавног позива,а не буду рангирани као најуспјешнији у 6 категорија, добиће новчане награде у износу од 100 КМ.
 
У случају да 2 (два ) или више студената имају једнаку просјечну оцјену, предност ће имати студент са већим бројем положених предмета.
 
Јавни позив ће бити истакнут на Огласној табли Општине Братунац и обајвљен на веб страници општине Братунац.
                                                                            
                                                                                                
                                                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 
                                                                                                  Недељко Млађеновић,дип.инг.маш. с.р.