ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

Аутор Секретар Скупштине дана .

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ

И ПРИЗНАЊА

Број:01-022-97/19.

Датум: 15.08.2019. године

Ј А В Н И   П О З И В

Одлуком о признањима и наградама Општине Братунаца, бр. 01-022-204/07. од 10.09.2007. године, предвиђена су општинска признања – „ПЛАКЕТА“, „ПОВЕЉА“ и „ЗАХВАЛНИЦА“, које се додјељују за рад или дјела која заслужују јавна признања, а иста се дојељују појединцима, предузећима, установама, организацијама, удружењима, мјесним заједницама и другим правним лицима.

Поред претходно наведених општинских признања, додјељују се и новачане награде за успјех ученика, односно за најуспјешније дипломце, као и новчана награда за најбољег спортисту у општини Братунац у износу од 200, 00 КМ.

На приједлог Савјета за спорт Општина награђује најбољег спортисту.

Овим путем се позивају сви заинтересовани грађани да доставе приједлоге за награде и признања са образложењем за најуспјешније кандидате из горе навдених области, како би Комисија за награде и признања утврдила кандидате и предложила Скупштини општине Братунац да донесе Одлуку о додјели свих признања и награда које ће бити уручне на свечаној сједници Скупштине општине Братунац 25. Септембра, поводом обиљежавања дана Општине Братунац.

Приједлоге доставити у периоду од 15 дана од дана објвљивања Јавног позива.

Приједлоге доставити најкасније до 30.08.2019. године у Шалтер салу Општине Братунац са назнаком „Јавни позив за награде и признања“ – Комисији за награде и признања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ

                                                                                                                                                                   И ПРИЗНАЊА