ОГЛАС о продаји пољопривредног земљишта у државној својини путем усменог јавног надметања-лицитације

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Општина Братунац продаје путем усменог јавног надметања – лицитације неизграђено пољопривредно земљиште у државној својини означено као :
 
1. к.ч. број 449/2 површине 1390 ( њива Лука ,4 класе ,површине 648 м2, Њива Лука ,5 класе површине 649 м2 и Лука остало неплодно земљиште површине 93м2)уписаног у К.О.Слапашница у ПЛ број : 425/3 ,посједник општина Братунац 
 
2. к.ч. број 449/6 површине 560 ( њива Лука ,5 класа ,површине 262 м2, њива Лука ,класа 4 ,површина 261 и Лука остало неплодно земљиште површине 37м2 ) уписано у К.О. Слапашница у П.Л.број :425 /3 ,посједник општина Братунац и 
 
3. к.ч. број 449/4 површине 1270 ( њива Лука .5 класа ,површине 578м2,њива Лука ,класа 4 ,површине 578 м2 ,и Лука остало неплодно земљиште површине 114м2 ) уписаног у К.О. Слапашница у ПЛ број : 328/5, посједник општина Братунац 
 
Текст огласа може се преузети ОВДЈЕ