ЈАВНИ ПОЗИВ За предају захтјева за заснивање 10 засада малине са системом за наводњавање на површини од по 1 дунум

Аутор Rada Veselinovic дана .

Број: 02-020-205/19

Датум: 18.09.2019.год.

 

На основу стратешких циљева утврђених у Стратегији развоја општине Братунац за период 2017.-2022.год. који се односе на подстицаје за пољопривредну производњу и на основу споразума између Општине Братунац, УНДПа (Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану-реЛОаД) и удружења жена „Подриње1“ Скелани осигурана су средства за спровођење пројекта „Унапријеђење пољопривредне производње и руралног развоја кроз савремену технологију производње малине у органском поступку“, у циљу повећања производње малине на подручју општине Братунац, те на основу члана 67. Статута општине Братунац ( „Службени Гласник општине Братунац“, бр.10/2017 ) Начелник општине Братунац  расписује:
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
 
За предају захтјева за заснивање 10 засада малине са системом за наводњавање на површини од по 1 дунум 
 
 
I     ПРАВО УЧЕШЋА
 
Право на учешће у Пројекту имају незапослене особе, првенствено млади и жене са подручја општине Братунац који посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице као и земљиште уступљено на кориштење или у закуп са могућношћу наводњавања. 
 
II    УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ САДНИЦА И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
 
                Подносилац захтјева треба да испуњава следеће услове:
                1. Да је незапослена особа или особа са минималним примањима;
                2. Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у општини Братунац или ће покренути поступак уписа, а што ће потврдити овјереном изјавом да ће се уписати у Регистар пољопртивредних газдинстава; 
                3. Да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или посједник пољопривредног земљишта погодног за производњу малине са лако приступачном водом за наводњавање;
                4. Да обавезно присуствује едукацији из области производње малине која ће бити организована у склопу активности овог пројекта;
 
Пројекат“„Унапријеђење пољопривредне производње и руралног развоја кроз савремену технологију производње малине у органском поступку“ реализује  се у оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану које финансира Европска Унија (ЕУ) а имплементира Развојни програм Уједињених народа (УНДП).
 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ САДНИЦА МАЛИНЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Критеријуми за бодовање подносиоца захтјева

а) погодност властитог земљишта за производњу малине и могућност наводњавања

(утврђује Комисија за додјелу садница малине на лицу мјеста) 1-3 бодa,

-   слаби услови (велики нагиб, неприступачна вода за наводњавање ) 1 бод

-   добри услови (релативно велики нагиб, лоше приступачна вода за наводњавање) 2 бода,

-   jakо добри услови (благи нагиб, лако приступачна вода за наводњавање) 3 бода. 

Кандидати код којих се на терену утврди да не посједују пољопривредно земљиште погодно за производњу малине или немају могућност за наводњавање неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у разматрање.

b) додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:

Подносилац захтјева незапослен ( вријеме проведено на бироу за запошљавање ), od 1-4 бодa,                                            

- од 0-3 год.                            1 бод,

- од 3-6 год.                            2 бода,

- од 6-10 год.                          3 бода,

- више од 10 год.                   4 бода,

- за сваког пунољетног незапосленог члана породице, који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање добија се по 1 бод.

-  за сваког издржаваног члана породице (незапослене особекоје се не налазе на евиденцији незапослених особа на Бироу за запошљавање – домаћице, дјеца, ученици и сл.) за сваког издржаваног члана породице – 1 бод.

 • Младе особе животне доби до 35 година – 5 бодова;
 • Ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 2 бода;
 • Социјални аспект – нема примања – 7 бодова;
 • Социјални аспект – минимална примања по члану до 100,00 КМ – 6 бодова;
 • Социјални аспект – минимална примања по члану до 200,00 KM -5 бодова;
 • Социјални аспект – минимална примања по члану до 250,00 KM - 4 бода,
 • Социјални аспект – минимална примања по члану до 300,00 KM - 3 бодa,
 • Социјални аспект – стање на терену 0-4 бода;

Када кандидати при бодовању имају усти број бодова, предност ће имати кандидати који имају статус младе особе и жене.

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Образац за пријаву на Јавни позив;
 2. Koпија личне карте;
 3. Овјерена кућна листа;
 4. Доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање;
 5. Доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за запошљавање или неки други доказ о незапослености (копија здравствене књижице),
 6. Потврда о висини примања запослених чланова домаћинства;
 7. Власништво или посјед над парцелом која се намјерава користити за подизање засада малине (копија ЗК изваадка или посједовног листа, као и уговор о закупу/кориштењу);

 

 ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисију за одабир корисника за додјелу садница малине и система за наводњавање чине два представника општине и представник имплементатора пројекта УЖ „Подриње 1“.

Задатак комисије је:

 • Преглед приспјелих пријава, провјера уписа у РПГ у надлежној служби, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе крајњих корисника на основу утврђених критеријума за бодовање, те достављање исте Начелнику општине и УНДП-у.

Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје Општина Братунац и УНДП.

Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине Братунац и службеној веб страници Општине Братунац.

 

НАПОМЕНА:

Кандидати који остваре право на додјелу садног материјала и система за наводњавање обавезни су присуствовати едукацији која ће бити организована у склопу активности пројекта.

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општине Братунац и заједно са документацијом предти у затвореној коверти такође у Одјељење за привреду и друштвене дјелатности са назнаком „За Јавни позив за додјелу садница малине“, а рок за подношење захтјева је 15 дана ( до 02.10.2019.год.) од дана објављивања Јавног позива.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општине Братунац, или на број телефона 056/420-370 сваким радним даном од 10.00-14.00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

                                                                                               

                                                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                             Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници